Ustroj

Odjel se sastoji iz 2 zavoda, 14 laboratorija, jednog centra i  ureda pročelnika.


Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu
Predstojnica Zavoda - izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić

Laboratorij za visokoprotočne analize
                Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za sistemsku biomedicinu i genomiku
            Voditelj izv.prof.dr.sc. Sandra Kraljević Pavelić
Laboratorij za humanu genetiku i reprodukciju
            Voditelj prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Laboratorij za biokemiju i prijenos signala
              
Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za staničnu biologiju
            Voditelj prof.dr.sc. Pero Lučin
Laboratorij za genetiku ponašanja
            Voditelj doc.dr.sc. Rozi Andretić Waldovski

Laboratorij za molekularnu neurobiologiju
             Voditelj prof.dr.sc. Miranda Mladinić Pejatović
Laboratorij za molekularnu virologiju
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Jurak
Laboratorij za hematopoezu
              Voditelj doc.dr.sc. Antonija Begonja Jurak
Laboratorij za molekularnu imunologiju 
              Voditelj izv. prof.dr.sc . Ivana Munitić
 
 
Zavod za medicinsku kemiju

Predstojnik Zavoda - izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 
Laboratorij za analitičku biotehnologiju i proteomiku
            Voditelj prof.dr.sc. Đuro Josić
Laboratorij za organsku kemiju i kemiju čvrstog stanja
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Dean Marković
Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku
             Voditelj prof.dr.sc.  Jasminka Giacometti
Laboratorij za fizikalnu kemiju
             Voditelj doc.dr.sc. Duško ČakaraCentar za visokopropusne tehnologije
 


 

ČLANOVI ODJELSKOG VIJEĆA

  
 1. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela
 2. prof. dr. sc. Jasminka Giacometti
 3. prof. dr. sc. Đuro Josić
 4. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
 5. izv.prof. dr. sc. Igor Jurak
 6. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
 7. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 8. izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car
 9. izv. prof. dr. sc. Dean Marković
 10. izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 11. izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
 12. doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 13. doc. dr. sc. Jelena Ban
 14. doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
 15. doc. dr. sc. Duško Čakara
 16. doc. dr. sc. Katja Džepina
 17. doc. dr. sc. Kristina Grabušić
 18. doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 19. doc. dr. sc. Petra Karanikić
 20. doc. dr. sc. Željka Maglica
 21. doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver
 22. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 23. doc. dr. sc. Željko Svedružić
 24. doc. dr. sc. Karlo Wittine

Predstavnici suradnika: 

26. dr. sc. Marko Klobučar
27. Andreja Zubković


Predstavnik zaposlenika:

28. Željana Mikovčić

 
Predstavnici studenata:


29. Dorotea Neuberg – preddiplomski studij
30. Sabino Sepčić – preddiplomski studij
31. Sara Sušanj – diplomski studij
32. Marko Rubinić - diplomski studij
33. Pegi Pavletić – diplomski studij
34. Zrinko Baričević – poslijediplomski studij 


Raspored sjednica za 2019. godinu
 
Rb. Datum
1. 18.4.
2. 8.5.
3. 6.6.
4. 4.7.
5. 5.9.
6. 3.10.
7. 4.11.
8. 5.12