Ustroj

Odjel se sastoji iz 2 zavoda, 14 laboratorija, jednog centra i  ureda pročelnika.


Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu
Predstojnica Zavoda - izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić

Laboratorij za visokoprotočne analize
                Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za sistemsku biomedicinu i genomiku
            Voditelj izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
Laboratorij za humanu genetiku i reprodukciju
            Voditelj prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Laboratorij za biokemiju i prijenos signala
              
Voditelj će biti imenovan naknadno
Laboratorij za staničnu biologiju
            Voditelj prof.dr.sc. Pero Lučin
Laboratorij za genetiku ponašanja
            Voditelj doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldovski

Laboratorij za molekularnu neurobiologiju
             Voditelj prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Laboratorij za molekularnu virologiju
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Jurak
Laboratorij za hematopoezu
              Voditelj izv. prof. dr. sc. Antonija Begonja Jurak
Laboratorij za molekularnu imunologiju 
              Voditelj izv. prof. dr. sc . Ivana Munitić
 
 
Zavod za medicinsku kemiju

Predstojnik Zavoda - izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 
Laboratorij za analitičku biotehnologiju i proteomiku
            Voditelj prof. dr. sc. Đuro Josić
Laboratorij za organsku kemiju i kemiju čvrstog stanja
             Voditelj izv. prof. dr. sc. Dean Marković
Laboratorij za prirodne spojeve i metabolomiku
             Voditelj prof. dr. sc.  Jasminka Giacometti
Laboratorij za fizikalnu kemiju
             Voditelj doc. dr. sc. Duško ČakaraCentar za visokopropusne tehnologije
 


 

ČLANOVI ODJELSKOG VIJEĆA

  
 1. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, pročelnica Odjela
 2. izv.prof. dr. sc. Igor Jurak, zamjenik pročelnice Odjela
 3. doc. dr. sc. Željka Maglica, zamjenica pročelnice Odjela
 4. prof. dr. sc. Jasminka Giacometti
 5. prof. dr. sc. Đuro Josić
 6. prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
 7. izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić
 8. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 9. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
 10. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 11. izv. prof. dr. sc. Mladenka Malenica Staver
 12. izv. prof. dr. sc. Elitza Markova Car
 13. izv. prof. dr. sc. Dean Marković
 14. izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 15. izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
 16. doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 17. doc. dr. sc. Jelena Ban
 18. doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
 19. doc. dr. sc. Duško Čakara
 20. doc. dr. sc. Daniela Kalafatović
 21. doc. dr. sc. Petra Karanikić
 22. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 23. doc. dr. sc. Željko Svedružić
 24. doc. dr. sc. Karlo Wittine

Predstavnici suradnika: 

25. dr. sc. Marko Klobučar
26. Andreja Zubković


Predstavnik zaposlenika:

27. Željana Mikovčić

 
Predstavnici studenata:


28. Dorotea Neuberg – preddiplomski studij
29. Sabino Sepčić – preddiplomski studij
30. Sara Sušanj – diplomski studij / zamjenica: Tea Mladenić
31. Marko Rubinić - diplomski studij / zamjenica: Lara Duvnjak
32. Pegi Pavletić – diplomski studij / zamjenica: Anja Hart
33. Zrinko Baričević – poslijediplomski studij 


Raspored sjednica za 2019. godinu
 
Rb. Datum
1. 18.4.
2. 9.5.
3. 6.6.
4. 18.7.
5. 18.9.
6. 3.10.
7. 4.11.
8. 5.12