Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija"

Studij "Medicinska kemija" je novi poslijediplomski studij ne samo u Hrvatskoj, nego i u široj regiji, a osnivači ovog studija su partnerske organizacije: Sveučilište u Rijeci, Institut "Ruđer Bošković" i Fidelta d.o.o.. Ovaj novi studij rezultat je strategije Sveučilišta i otvaranja doktorskih studija potrebama izvan sveučilišne zajednice te realizacije bilateralnih ugovora o suradnji s Institutom "Ruđer Bošković" i Istraživačkim centrom "Fidelta d.o.o.". Svaka od ovih institucija ulaže u ovaj projekt svoje najbolje znanstvenike i nastavnike, ali i najkvalitetnije specijalizirane laboratorije i opremu.

Prvenstvena namjena ovog doktorskog studija je kvalitetno znanstveno obrazovanje sveučilišnih istraživača. Po završetku studija istraživači će biti osposobljeni da pored postavljanja i rješavanja znanstvenih zadataka budu u stanju napisati znanstveni projekt, organizirati rad istraživačke grupe, upravljati znanstvenim projektom i prezentirati znanstveni rad. Doktorski studij je izvor kvalitetnih i modernih sveučilišnih nastavnika, koji su spremni odgovoriti potrebama za sve višim standardima obrazovanja. Pored toga, ovaj studij obrazuje znanstvenike koji će raditi u biotehnološkim institutima, modernim farmaceutskim tvrtkama i galenskim laboratorijima, u javnom i privatnom sektoru. Oni će po završetku studija biti osposobljeni za samostalno vođenje znanstvenih projekata i činiti jezgre okupljanja istraživačkih grupa. Upisnici ovog doktorskog studija pored diplomanata iz područja prirodnih znanosti (kemičari, biokemičari, biolozi), mogu biti i studenti iz područja Biomedicine i zdravstva (sva polja i grane).

 

U inovativnost ovoga studija mogli bi istaknuti ranije opisani partnerski pristup u organizaciji i izvođenju nastave, kao i izvođenje nastave na engleskom jeziku. Sudjelovanje znanstveno-istraživačkog centra jedne svjetski poznate farmaceutske tvrtke omogućava visok nivo ekspertize u području istraživanja novih lijekova, a daje i šansu za zapošljavanje završenih studenata. Ne radi se samo o Fidelti d.o.o., nego i o drugim farmaceutskim tvrtkama u Hrvatskoj, ali i široj regiji.
   
Studij je organiziran u više modula, od kojih svaki donosi specifična znanja i vještine i u teoretskom i praktičnom dijelu. Istraživačke teme koje će studenti obrađivati tijekom studija su pripremljene unaprijed i na visokom su znanstvenom nivou. Za to se brinu nastavnici, voditelji modula i pojedinih kolegija, ali i drugi znanstvenici iz partnerskih institucija. Mentorski kapacitet ovoga studija je izrazito visok, što je garancija dobre prohodnosti i pravovremenog završavanja studija.

 


   


Interdisciplinarnost doktorskog studija je osigurana na nekoliko razina. Nju nalazimo u diplomskom obrazovanju studenata-upisnika, kvalifikaciji i ekspertizi nastavnika, različitosti znanstveno-istraživačkih projekata uz koje je vezana glavnina njihovog školovanja te u ponuđenim izbornim kolegijima studija.

Kolaborativnost studija proizlazi iz suradnje Instituta «Ruđer Bošković», Fidelta d.o.o. istraživačkog centra Zagreb i Sveučilišta u Rijeci (Medicinskog fakulteta i novo osnovanog Odjela Biotehnologija) u izvođenju ovog studija. Kolaborativnost programa očituje se i u pozvanim predavačima i izborima u naslovna zvanja predavača našeg doktorskog studija koji već sudjeluju u nastavi. Osim toga, u izbornim kolegijima želimo ponuditi izborne programe doktorskog studija «Biomedicina».

Partnerstvo s industrijom i poslovnim sektorom u ovom studiju je, također, evidentno. Fidelta d.o.o. predstavlja jednu bitnu kompaniju u svijetu u istraživanju i proizvodnji lijekova. Njihovo iskustvo predavača na ovom studiju i mentora pomoć je u visoko stručnom i znanstvenom obrazovanju koje će studentima omogućiti da se odmah po završetku studija mogu uključiti u rad u ovakvim kompanijama. Edukacija će im omogućiti, osim znanstvenog školovanja u specijaliziranom području, bolje poimanje i implementaciju novih tehnologija, te daljnje napredovanje u vlastitoj karijeri.

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:

  1. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak - predsjednik povjerenstva
  2. Doc. dr. sc. Jelena Ban
  3. Doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
  4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
  5. Izv. prof. dr. sc. Karlo Wittine

Kontakt za poslijediplomski studij:  doktorski@biotech.uniri.hr 

Plan nastave 2019/2020:

Modul 1
Modul 2
Modul 3Popis predmeta poslijediplomskog sveučilišnog studija Medicinska kemija

Minimalni kriteriji za odabir mentora

Obaveze studenata (2019.) - NOVO!

Zahtjev za priznavanje ECTS bodova

Procedura od prijave teme do obrane doktorske disertacije

Pravilnik o doktorskim studijima (22. prosinca 2020)

ODLUKA o  primjeni Pravilnika o doktorskim studijima Sveučilišta u Rijeci (1. travnja 2021.)


Dokumenti za upis na studij (obostrani ispis!):
1. Upisni list
2. Matični list
3. DZS obrazac 2020.
4. Obrazac za izradu e-indeksa
5. Ugovor o studiranju (redovni)

Dokumenti za upis na višu godinu studija (obostrani ispis):
1. Upisni list
2. DZS obrazac 2020.
 
.