Preddiplomski sveučilišni studij "Biotehnologija i istraživanje lijekova"

U izradu i izvođenje studijskog programa osim Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, uključeni su i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Instituta „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, Jadran Galenski Laboratorij u Rijeci  i Fidelta d.o.o. u Zagrebu. Studijski program traje 3 akademske godine ili 6 semestara, u ukupnoj  bodovnoj vrijednosti 180 ECTS.  Stjecanje 180 ECTS omogućuje nastavak školovanja na jednom od diplomskih studijskih programa: Istraživanje i razvoj lijekova, Biotehnologija u medicini i Medicinska kemija. Preddiplomski studij mogu upisati osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, koje na temelju rezultata Državne mature ili klasifikacijskog postupka steknu pravo na upis. Klasifikacijski postupak određuje Vijeće Odjela. U osnovi edukacije studija je edukacija bazirana na struci i istraživanju (practice and research based education). Opće kompetencije, određene vještine neophodne za osobni i profesionalni razvoj dobiju se ispreplitanjem osobina, sposobnosti i ponašanja.

Vodeći principi razvoja općih kompetencija :

- opće kompetencije izražene su kroz ishode učenja
- svi studenti moraju steći definirane opće kompetencije
- ishodi učenja općih vještina su minimalno prihvatljiv nivo postignuća. Neki programi za minimalni nivo traže i dodatne vještine i znanja.
- Ishodi učenja općih kompetencija uključeni su u curriculum programa raznim načinima. Specifični predmeti mogu biti orijentirani da razvijaju neku od općih kompetencija.

Struktura studija, ritam studiranja i obaveze studenata u ECTS po godinama i semestrima vidljivi su iz sljedeće tablice:

 

Prediplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova

Godina

Zimski semestar

ukupno

Ljetni semestar

ukupno

Ukupno u ak.god.

obavezni

izborni

obavezni

izborni

I.

30

0

30

24

6

30

60

II.

30

0

30

21

9

30

60

III.

30

0

30

21

9

30

60

Ukupno

90

0

90

66

24

90

180

 

Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus, baccalaurea) biotehnologije i istraživanja lijekova.

Studijski program "Biotehnologija i istraživanje lijekova"Raspored nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova 2021/2022

Raspored i popis izbornih kolegija 2021/2022

        

Izvedbeni nastavni programi

BIL 101 Uvod u bioetiku
BIL 102 Znanstvena komunikacija u engleskom jeziku
BIL 103 Informatika
BIL 104 Stanična i molekularna biologija             
BIL 105 Opća kemija
BIL 107 Analitička kemija
BIL 108 Matematika s osnovama statistike              
BIL 206 FizikaBIL 106 Uvod u bioanorgansku kemiju
BIL 201 Organska kemija
BIL 202 Biokemija
BIL 203 Farmakologija za biotehnologe
BIL 204 Opća fiziologija i patofiziologija
BIL 205 Mikrobiologija


BIL301 Osnove molekularne medicine
BIL302 Uvod u fizikalnu kemiju
BIL303 Imunologija
BIL304 Opća toksikologija
BIL305 Bioeseji u istraživanju lijekova
BIL306 Farmakognozija i prirodni produkti
BIL307 Kemoinformatika: struktura i funkcija biomolekula
BIL308 Obavezna stručna praksa
BIL309 Osnove biotehnologije istraživanja lijekova                        Izvedbeni nastavni programi izbornih predmeta  

EBIL106 Slobodni radikali u nama i antioksidativni sustavi oko nas
EBIL123 Cirkadijalni ritmovi u farmakologiji
EBIL124 Molekularna neurobiologija
EBIL129 Farmakoekonomika
EBIL131 Osnove kromatografije biomolekula
EBIL132 Drosophila kao model organizam u neuroznanosti*
EBIL134 Kemijsko računanje u biotehnologiji
EBIL135 Bakterijski organizmi u biotehnološkoj proizvodnji
EBIL141 Predklinička istraživanja u razvoju lijeka
EBIL143 Bioaktivne komponente mediteranske prehrane
EBIL154 LJETNA ŠKOLA: Patofiziologija aktualnih javnozdravstvenih problema i bolesti*
EBIL157 Mikroskopija
EBIL161 Zelena kemija
EBIL163 Napredna mikroskopija u neuroznanosti*
EBIL165 Osnove znanstvenog pisanja
EBIL168 Biology of Mental Illness*
EBIL172 Biologija raka
EBIL176 Biološka oceanografija
EBIL178 Imunološke metode u istraživačkom radu i dijagnostici

*izborni kolegij izvodi se na engleskom jeziku

Okvirni sadržaji kolegija: 

PRVA GODINA STUDIJA DRUGA GODINA  STUDIJA TREĆA GODINA STUDIJA
BIL101
Uvod u bioetiku
BIL201
Organska kemija

 
BIL301
Osnove molekularne medicine

 
BIL102
Engleski jezik u biotehnologiji

 
BIL202
Biokemija
BIL302
Fizikalna kemija

 
BIL103
Informatika
BIL203
Farmakologija

 
BIL303
Imunologija
BIL104
Stanična i molekularna biologija
BIL204
Opća fiziologija i patofiziologija

 
BIL304
Opća toksikologija

 
BIL105
Opća kemija

 
BIL205
Mikrobiologija

 
BIL305
Bioeseji u istraživanju lijekova

 
BIL107
Analtička kemija

 
BIL106
Uvod u bioanorgansku kemiju
BIL306
Farmakognozija i prirodni produkti

 
BIL108
Matematika s osnovama statistike

 
  BIL307
Kemoinformatika

 
BIL109
Tjelesna i zdravstvena kultura

 
   
BIL206
Fizika

 
   
 
.