Projekti

Hrvatska zaklada za znanost


1. "Uloga nekodirajućih RNA u regulaciji latencije herpes simpleks virusa 1"
voditelj: doc.dr.sc. Igor Jurak (2015.)

2. „Uloga fosfoinozitida u nastanku trombocita“, http://www.hemlab.uniri.hr/
voditeljica: doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja (2016.)

3. "Istraživanje granice između neurodegeneracije i neuroregeneracije: identifikacija ključnih molekula pomoću proteomike i funkcionalnih testova na leđnoj moždini sisavaca" neuroreg.uniri.hr
voditeljica: Miranda Mladinić Pejatović (2017.)

4. Istraživanje ravnoteže mikrobioma debelog crijeva voditeljica: Voditelj: Antonio Starčević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet. Suradna ustanova na projektu: Odjel za biotehnologiju. Sveučilište u Rijeci , (Dina Rešetar i Sandra Kraljević Pavelić ), 2017

5. Istraživanje shizofrenije kroz ekspresiju neotopivih proteina
voditelj: Nicholas Bradshaw (2018.)
 
6. Rasvijetljavanje mehanizama rezistencije na terapiju raka debelog crijeva sa mutacijom BRAF pomoću integriranog - omics pristupa
voditeljica: Mirela Sedić (2019.)
 
7. Utjecaj redoks statusa na neuroplastičnost induciranu psihostimulansima
voditeljica: Rozi Andretić Waldowski (2019.)
 
8. Kontrola neurodegeneracije moduliranjem sprege između upale i proteinopatije
voditeljica: Ivana Munitić (2019.)

9. Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura (2020.) - voditeljica: doc. dr. sc. Daniela Kalafatović

10. In silico potpomognut dizajn supstrata za hvatanje CO2 u katalitičkoj formaciji karbonata i karbamata (2020.) - voditelj: izv. prof. dr. sc. Dean Marković

11. "Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja"
voditeljica: doc.dr.sc. Sandra Kraljević Pavelić
  (prekinuto financiranje)

12. "Definiranje uloge cirkadijurnih gena kod bihevioralne senzitacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster"
voditeljica: doc.dr.sc. Rozi Andretić Waldowski (završen) 

13. "Istraživanje uloge optineurina u neuroprotekciji", www.optineurin-neuroimmunology.uniri.hr
voditeljica: doc.dr.sc. Ivana Munitić (završen)

14. "Osnivanje laboratorija za analitičku biotehnologiju i proteomiku pri Sveučilištu u Rijeci"
voditelj: prof.dr.sc. Đuro Josić
  (završen)

15. „Modulatori katalitičkog mehanizma gama-sekretaze kao novi potencijalni lijekovi za Alzheimerovu bolest“.
voditelj: doc. dr. sc. Željko Svedružić  (prekinuto financiranje)

16. Uloga proteina ADAR kod infekcije herpes simpleks virusom 1 (2021.)
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Igor Jurak 

17. Diet-derived eicosanoids and phenotypes in sepsis (2021.)
Voditelj: doc. dr. sc. Christian Reynolds

Projekti Sveučilišta u Rijeci
 
Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Rijeci 

2019:
Igor Jurak: Ekspresija i funkcija miR-H1 herpes simpleks virusa 1
Nela Malatesti: Priprema lipidnih konjugata piridilporfirina, njihova karakterizacija i fotodinamička aktivnost
Jasminka Giacometti: Fenolni spojevi promiču translokaciju prijenosnika glukoze 4 (GLUT4) i poboljšavaju potrošnju glukoze u tkivima
Jelena Ban: Identifikacija i kvantifikacija neuralnih matičnih stanica novom metodom optimizirane homogenizacije
Željka Maglica: Mehanizam djelovanja polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus
Marta Žuvić: Biokemija na superračunalu: razvoj programskih alata, dizajn lijekova i
analize molekularnih mehanizama u razvoju bolesti
Elitza Markova Car: Cirlkadijalni geni u planocelularnog karcinoma larinksa
Rozi Andretić Waldowski: Povezanost cirkadijalnih gena i redoks ravnoteže u promijeni ponašanja uvjetovane administracijom psihostimulansa
Antonija Jurak Begonja: Identifikacija novih interakcijskih partnera Vps34 u megakariopoezi
Sandra Kraljević Pavelić: Izolacija i karakterizacija sekundarnih metabolita iz morskih organizama Jadranskog mora te evaluacija njihovog biološkog potencijala in vitro (prijenos na drugu sastavnicu 2020.)
Ivana Munitić: Generacija i molekularna karakterizacija in vitro i in vivo modela
amiotrofične lateralne skleroze
Đuro Josić: Visokoprotočna analiza glikozilacije proteina iz plazme i seruma, te staničnih membrana (završeno 30.9.2019.)
Kristina Grabušić: Izvanstanične vezikule kao klinički markeri neuroregeneracije nakon teške ozljede mozga (prijenos na drugu sastavnicu 2020.)
Anđelka Radojčić Badovinac: Ekstracelularne vezikule humane folikularne tekućine: sadržaj i uloga u sazrijevanju oocite i kvaliteti embrija
Mirela Sedić: Molekularne karakteristike povezane sa BRAFV600E mutacijom u
odnosu na divlji tip BRAF kolorektalnog karcinoma
Miranda Mladinić Pejatović: Otkrivanje ključnih molekula koje kontroliraju stanične mehanizme neuroprotekcije i neuroregeneracije posredovane proteinima toplinskog stresa nakon in vitro ozljede leđne moždine oposuma
Mladenka Malenica: Uspostava protokola na Sveučilištu u Rijeci za primjenu (prijenos na drugu sastavnicu 2020.)
nanotehnoloških metoda: mikroskopije atomskih sila i skenirajućeg elektronskog mikroskopa prilikom vizualizacije i karakterizacije egzosoma
Dean Marković: Razvoj novih nanotehnološki unaprijeđenih materijala otpornih na stvaranje bakterijskih biofilmova
Duško Čakara: Eksperimentalno određivanje i modeliranje optoelektroničkih svojstava tankih organskih filmova

2018:
Nicholas Bradshaw: Simulacija proteina uključenih u kronične mentalne bolesti
Nela Malatesti: Sinteza piridilporfirina i priprema lipidnih konjugata za fotodinamičku terapiju
Jelena Ban: Razvoj nove metode za kvantifikaciju i identifikaciju neuralnih matičnih stanica središnjeg živčanog sustava sisavaca
Željka Maglica: Mehanizam djelovanja polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus
 
Krešimir PavelićIntegrativna genomika i proteomika u istraživanju metastatskog tumora (završen)
Jasminka Giacometti: Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibicije fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola (završen)
Đuro Josić: Priprema uzoraka za metabolomičku, proteomičku i glikomičku analizu (završen)
Željko Svedružić: Razvoj i komercijalizacija inhibitora ljudske DNA metiltransferaze 1 s ciljem reprogramiranja funkcionalne organizacije genoma ljudskih stanica (završen)
Duško Čakara: Električka svojstva polielektrolita u otopinama i na površinama biočipova (završen)
Rozi Andretić Waldowski: Definiranje uloge cirkardijalnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster (završen)
Antonija Jurak Begonja: Uloga fosfatidilinozitida u nastanku trombocita (završen)
Ivana Munitić: Istraživanje uloge optineurina u neuroinflamaciji i citoprotekciji (završen)
Igor Jurak: Uloga miRNA u infekciji herpes simplex virusa 1 (završen)
Anđelka Radojčić Badovinac: Kvaliteta humanih gameta (završen)
Mirela Sedić: Probir i biološka evaluacija inhibitora humane kisele ceramidaze i sfingozin kinaze kao nove klase protu-tumorskih spojeva (završen)
Sandra Kraljević Pavelić: Razvoj i istraživanje prolijekova s protutumorskim učinkom (završen)MZOS

1. Krešimir Pavelić glavni je istraživač i voditelj projekta: 335-098 2464-2393 „Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti“  koje se nalazi unutar programa “Integrativna  genomika i proteomika u istraživanju raka„ (završen)

2. Sandra Kraljević Pavelić, voditelj projekta: 335-0000000-3532 "Uloga IGF2 i signalni putovi nizvodno u karcinomu pluća čovjeka“ 
(završen)

3. Jasminka Giacometti, voditelj projekta: 335-0000000-0221 "Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre(završen)

4. Dragan Dekaris, voditelj projekta: 101-0982464-2277 "Molekularno profiliranje metastatskog tumora dojke ", projekt se realizira znanstveno i financijski na Odjelu za biotehnologiju SURI temeljem potpisanog Sporazuma između HAZU i SURI. (završen)

 

Međunarodni projekti


1. Center for high throughput in biotechnology, European Union Infrastructural project: Research Infrastrucutre for Campus-based laboratories at University of Rijeka, 2013

2. BMBS COST Action BM1104 Mass Spectrometry Imaging: New Tools for Healthcare Research
    Opis projekta

3. Projekt u sklopu FP7 s FGCZ-Zurich, Švicarska „Proteomic profiling of retinal proteins from rat model of age-related macular degeneration" (PRIME-XS-0000184) (suvoditeljstvo projekta Sandra Kraljević Pavelić i Mirela Sedić)

4. Project DIANET (Research fellowship co-funded by the European Social Fund to carry out research activities according to art. 22 of law 30 December 2010, n.  240) „An experimental study of stem cells in the spinal cord: could they help to repair damage" (Miranda Mladinić Pejatović, voditeljica projekta)

5. Projekt FP7- Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)  „Methods for high-throughput glycoproteomic analysis“ (HTP GlycoMet) Voditelj: Prof. dr. sc. Đuro Josić (završen)

6. Projekt FP7-PEOPLE-2013-CIG „Roles of miRNAs in Herpes simplex virus 1 infection“ (HSVmiR-IJ). Voditelj: doc. dr. Igor Jurak (završen)

7. COST Food and Agriculture COST Action FA 1402 , Improving Alergy Risk Assessment Strategy for new Food Proteins (ImpARAS) (prof. dr. sc. Đuro Josić)

8. NEWFELPRO Marie Curie FP7-PEOPLE-COFUND: "The role of phosphatydilinositol3-monophosphate in thrombopoiesis"  Voditelj: doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja (završen)

9. International CRP-ICGEB: „Role of Activating Transcription Factor 3 and related molecues in the activation of spinal cord endogenous stem/progenitor cells“. Prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović (završen)

10. Kolaborativni projekt s FGCZ-Zurich „Proteomic analysis of differentially expressed retinal proteins in macular degeneration”, (Sandra Kraljević Pavelić, voditelj projekta)  (završen)

11. Projekt u sklopu FP7 s FGCZ-Zurich, Švicarska - PRIME-XS-0000019 „Glycoproteomics of larynx squamous cell cancer“ (suvoditeljstvo projekta, Jasna Peter-Katalinić i Sandra Kraljević Pavelić) (završen)

12. International Brain Research Organization (IBRO) Return Home Programme: Molecular pathways that control cell death in rat and opossum spinal cord in vitro and the role of the transcription factor TCF-4 in cell survival and regeneration after spinal cord injury. (Miranda Mladinić, voditelj projekta) (završen)

13.  Europski socijalni fond u sklopu Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada: "Uloga miRNA domaćina kod replikacije herpes simpleks virusa". Voditeljica: doc.dr.sc. Ivana Ratkaj (2015.) (završen)

14. Bilateralni projekt "Proteomski i glikoproteomski pristupi u karakterizaciji alergenih proteaza iz hrane i identifikaciji supstrata za proteazu na epitelnim stanicama:korelacija između proteazne aktivnosti i alergenosti“ (projekt u sklopu znanstveno-tehnološke suradnje Republika Hrvatske i Srbije). Voditelj: prof. dr. sc. Đuro Josić. (2016.)

15. "Unveiling the path to bacterial cell death by using SR-FTIR spectromicroscopy”, Sincotrone, Elletra, Trst, Italija. Voditelj: doc. dr. Željka Maglica (2016.)

16. Strukturni i investicijski fondovi - Europski fond za regionalni razvoj, potprogram "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja" Referentna oznaka: KK.01.2.1.01). Istraživačko-razvojni projekt u suradnji s tvrtkom Genos d.o.o. iz Zagreba. Naziv projekta "Nova generacija visokoprotočnih gliko-servisa". Odgovorne
osobe za Sveučilište u Rijeci prof. dr. Djuro Josić i prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić. Vrijednost projekta 1.722.500 Kn. (2017.)

17. Nanoscience Foundries&Fine Analysis (NFFA). NFFA-Europe facilities. Sincotrone, Elletra, Trst, Italija. Voditeljica: doc. dr Jelena Ban (2017.)

18. "Unveiling the path to bacterial cell death by using SR-FTIR spectromicroscopy”, Sincotrone, Elletra, Trst, Italija. Voditelj: doc. dr. Željka Maglica (2017.) (New application for 2nd year)

19. H2020-MSCA-ITN-2017, “Targeting Platelet Adhesion Receptors in Thrombosis”,  Antonija Jurak Begonja – suradnik (2018.-2021.)

20.
Projekt „Bioprospecting Jadranskog mora“ - Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ KK. 01.1.1.01. Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti. Voditeljica ispred Sveučilišta u Rijeci Sandra Kraljević Pavelić (aktivnost 3). Ukupna vrijednost projekta: 36.941.965,46 Kn.

21. Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea (SASPAS) u okviru EU poziva „Contribute to protect and restore biodiversity“ Odgovorna osoba: Sandra Kraljević Pavelić  (2019.)

22. American Society of Hematology (ASH) Global Research Award projekt „Nucleolar control of megakaryopoiesis“. Voditelj: izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja (2019-2022)

23. Nuclear control of megakaryopoiesis - voditeljica: izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja (financiran od strane American Society of Hematology)

24. INTERREG ITALY-CROATIA – InnovaMare: Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea (https://www.italy-croatia.eu/web/innovamare)
voditelj projekta sa strane OB je doc. dr. sc. Petra Karanikić
18th -19th February 2021 - Roundtable table for policy makers and stakeholders in the blue economy and blue technologies: https://www.italy-croatia.eu/web/innovamare/-/roundtable-for-policy-makers


Međunarodni razvojno-istraživački projekti 


Projekti s međunarodnim industrijskim partnerima na razvoju novih proizvoda:


1.  Razvoj pročišćenih antioksidansa vezanih uz mikro-nosače.  Početak projekta 2011., Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf,  Austria, voditelj: K. Pavelić

2. Klinička dvostruko slijepa studija učinkovitosti novog preparata protiv osteoporoze. Početak projekta 2014., Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf, Austria, voditelji: D. Krpan i K. Pavelić

3.  In vivo učinak PMAO2 na distribuciju metala u organima nakon kontaminacije s AlCl3.Početak projekta 2015., Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf, Austria, voditelj: Sandra Kraljević Pavelić

4.  Screening and QSAR analysis of novel drug-candidates for Alzheimer's disease. Početak projekta 2015.,  JIVA Pharma, Ann Arbor MI, USA, voditelj Ž. Svedružić (prekinuto financiranje)

5. Razvoj medicinskih sredstava za tretman osteoporoze, predklinička studija. Početak projekta 2011., Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf, Austria, voditelj: K. Pavelić (završen)

6.  Razvoj medicinskih sredstava za detoksikaciju na modelu umjetnog želuca i duodenum. Početak projekta 2014., Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf,  Austria, voditeljica: S. Kraljević Pavelić (završen)

7. Effect of PMA zeolite clinoptilolite on the human mineral metabolism and selected blood parameters. Početak projekta 2015., Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf, Austria, voditelj: K. Pavelić

8. Effect of PMA zeolite on bone metabolism: Experimental and clinical study (TOP 2), početak projekta svibanj 2016. Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf, Austria, voditelji: K. Pavelić, S. Kraljević Pavelić i D. Krpan.

9. Effect of PMA zeolite on bone metabolism: Experimental and clinical study (TOP3), početak projekta svibanj 2017. Panaceo International Active Mineral Production Gmbh, Godersdorf, Austria, voditelji: K. Pavelić, S. Kraljević Pavelić i D. Krpan. Vrijednost projekta 862.500 Kn.

10. Evaluation od PMA-zeolite effects on the dysbiosis and inflammation in patients with uncontroled Crohn disease. Početak projekta travanj 2017. Panaceo International Active Mineral Production GmbH, Austrija (voditeljica projekta prof. Sandra Kraljević Pavelić) Vrijednost projekta 607.000 Kn.

Projekti su zaštićeni poslovnom tajnom.

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

1. Centar za predklinički razvoj i istraživanje lijekova“ (CEPRIL); KK.01.1.1.09.0032.  Početak projekta: 15.3.2021. Završetak projekta: 14.9.2022.Razvojni projekti u obrazovanju

1. Europski socijalni fond (ESF) Razvoj ljudskih potencijala HR.3.1.15-0044 Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt. Voditelj: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, voditelj na Odjelu za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac. Vrijednost projekta: 2.279.275,05 kn (završen)  

2. Europski socijalni fond (ESF) Učinkoviti ljudski potencijali (2014. - 2020.), Internacionalizacija visokog obrazovanja UP.03.1.1.02.0019 Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije - OPTILIFE. Voditelj: prof. dr. sc. Sanja Barić, voditelj tima na Odjelu za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac. Članovi projektnog tima: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, izv. prof. dr. sc. Igor Jurak, izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti, izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, doc. dr. sc. Jelena Ban, doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja, doc. dr. sc. Petra Karanikić, doc. dr. sc. Željka Maglica, dr. sc. Sanja Dević Pavlić, Željana Mikovčić, mag. oec. Vrijednost projekta: 1.799.346,08 kn (maksimalan iznos bespovratnih sredstava)  


Ostali projekti

1.   Pokusi za državnu maturu -  suradnja sa Školskom knjigom (2018.)

  2. Projekt s Gradom Kastvom i Udrugom prijatelja ruž, grozje i vina "Kategorizacija vina belice uz pomoć masene spektrometrije", voditeljica: Sandra Kraljevic Pavelic, Vrijednost projekta:100.000,00 kn. Početak projekta 2017.

 

 
.