Upisi

Internacionalni diplomski studij na engleskom jeziku "Biotechnology for the Life Sciences" 

Ulazak u svijet visokog obrazovanja jedna je od najvažnijih prekretnica u životu mladih ljudi. Kako bi budućim studentima i njihovim roditeljima, ali i široj javnosti, pružila informacije o prijelazu u sustav visokog obrazovanja, vrstama visokih učilišta i studijskih programa te važnosti akreditacije i izbora kvalitetnih studijskih programa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje izradila je promotivni video spot koji je dostupan na poveznici.


UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA


VODIČ ZA BRUCOŠE

UVJETI UPISA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA


NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023.

Pristupnik je obvezan od 1. lipnja do zaključno 23. lipnja 2023. dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati troškova dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijskog razgovora) u iznosu od 19,91 € na račun Odjela za biotehnologiju (IBAN: HR3724020061400006958, model odobrenja:00, poziv na broj odobrenja:OIB-7 , opis plaćanja:„uplata za motivacijski razgovor za ime i prezime pristupnika“)
Potvrda uplate se dostavlja e-mailom na adresu: studentskasluzba@uniri.hr, ili poštom na adresu: Studentska služba, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, a  ujedno vrijedi kao prijava motivacijskog razgovoraPo zaprimanju potvrde o uplati kandidati će se uvrstili u raspored za motivacijski razgovor.
Motivacijski razgovor održat će se za I. – ljetni rok: od 3. srpnja - 7. srpnja 2023., a  raspored održavanja motivacijskog razgovora biti će objavljen na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju 28. lipnja 2023. (http://www.biotech.uniri.hriza 12.00 sati. 
Mole se kandidati, koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti pristupiti motivacijskom razgovoru u određeni dan ili u određeno vrijeme u toku dana, da dostave željeni dan i termin ili zatraže pristup motivacijskom razgovoru online e-mailom na adresu: ured@biotech.uniri.hr najkasnije do 27. lipnja 2023.
Nakon objave rasporeda na mrežnim stranicama promjene termina nisu moguće!  

OBAVIJEST O UPISU U PRVE GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA U AK. GOD. 2022./2023. U LJETNOM ROKU

Za više informacija oko upisa i popunjavanja upisne dokumentacije možete se obratiti Studentskoj službi na 051/584 772 ili 584 771, te na studentskasluzba@uniri.hr ili pronaći ostale obavijesti, obrasce i upute na: http://studentska.uniri.hr/ 

NAPOMENA!
Svjedodžbe o položenoj državnoj maturi dostavit će se početkom nastave, ako se iste izdaju nakon upisa.


Sa ciljem uvažavanja prava osoba s poteškoćama i/ili invaliditetom na individualizirano prilagođen način provjera znanja i vještina, molimo navedene kandidate da se jave u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra na sljedeće kontakte:
Adresa: Sveučilišni kampus na Trsatu, Građevinski fakultet, I. kat, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Tel. 051 265 844
E-mail: uredssi@uniri.hrPRIJELAZ NA VIŠU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA S DRUGIH STUDIJA: 
 

Uvjeti prelaska na više godine preddiplomskog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova sa drugih visokih učilišta

Zamolbe za prijelaz na višu godinu preddiplomskog studija dostaviti na: ured@biotech.uniri.hr  najkasnije do 15. rujna!
Popis srodnih studija - vidi smjerove koji omogućuju upis na diplomske studije!
Prijelaz sa stručnog studija nije moguć. 

Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Odjela za biotehnologiju:

  1. Doc.dr.sc. Željka Maglica, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
  3. Doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw


UPIS NA 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU: 

1. Preddiplomski studiji i smjerovi koji omogućuju upis na diplomske studije Odjela za biotehnologiju 


2. NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2022./2023. akademskoj godini


3. UPUTE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

  1. PRIJAVE za razredbeni postupak primaju se od dana objave natječaja do ponedjeljka 26. rujna 2022. godine osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba (Odjel za biotehnologiju), Radmile Matejčić 2, Rijeka. Konačne rang liste bit će objavljenje u srijedu, 28. rujna 2022. godine u 14:00 sati na naslovnici mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
  2. Postupak prijave za upis u 1. godinu diplomskih studija provodi se na visokim učilištima pa molimo kandidate da prate mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
  3. UVJETI UPISA: 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biotehnologija i istraživanje lijekova i srodnim studijima
  4. Rang-lista se temelji na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju; Pristupnicima koji su završili srodne preddiplomske studije u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu bodovat će se pri upisu na diplomske studije prosjek ocjena pomnožen sa 100. Pristupnici koji su završili istovjetni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova bodovat će se pri upisu na diplomske studije s dodatnih 200 bodova uz prosječnu ocjenu pomnoženu sa 100.
  5. Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija.
4. PRIJAVNICA ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u petak 30. rujna 2022. elektroničkim putem, a detaljne informacije bit će objavljene naknadno.

DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA

Obvezni dokumenti:
- Slika - u JPEG ili PNG formatu
- Potpis - u JPEG ili PNG formatu (datoteku „slika_potpis.jpeg” preuzeti u Uputama za upis u 1. godinu diplomskih studija!)
- Osobna iskaznica - obje strane - u PDF-u, JPEG ili PNG format
- Domovnica (priznaje se e zapis iz sustava e građani)
- Rodni list (priznaje se e zapis iz sustava e građani)
- Dokaz o uplaćenim troškovima upisa - u PDF, JPEG ili PNG formatu
- za studente izvan Rijeke i bliže okolice - Potvrda o prebivalištu izdana od strane MUP-a - u PDF, JPEG ili PNG formatu
 
Dodatni dokumenti:
 - (1) Studenti koji su već studirali na nekom visokom učilištu u RH u statusu redovitog studenta - ispisnica s visokog učilišta (u PDF, JPEG ili PNG formatu)
- (2) Studenti koji su već studirali na nekom visokom učilištu u RH u statusu izvanrednog studenta - uvjerenje visokog učilišta (u PDF, JPEG ili PNG formatu)
- Dokaz o uplaćenim troškovima participacije u školarini za one studente koji su je dužni platiti (u PDF, JPEG ili PNG formatu).
 

UPISI NA VIŠE GODINE STUDIJA

UPUTE za upis u više godine 2022./2023.

Upisi u više godine studija se provode ONLINE prema gore navedenim uputama od 12. rujna 2022. do 23. rujna 2022. godine. 

Prije slanja upisne dokumentacije, ali tek nakon što su upisane sve ocjene, studenti su se dužni poslati ispunjenu Zamolbu za upis na višu godinu  mailom ECTS koordinatorici do 21. rujna 2022., koji studentu odobrava popis kolegija za upis u sljedećoj godini.

Studenti koji su obavili sve obveze iz prethodne akademske godine ne trebaju se javljati ECTS koordinatorici.
 
ECTS koordinatorica: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – andjelka@biotech.uniri.hr


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:
 
- Obrazac za upis u akademsku godinu 2022./2023.
- Priznanica o uplati troškova upisa u više godine studija u iznosu od 300,00 kn (39,82 Eura)
- Priznanica o uplati participacije troškova školarine (prema Odluci Senata o visini participacije u troškovima studija te Odluci Senata o kriterijima i uvjetima participiranja) za studente koji plaćaju školarinu
- Preslika bjanko zadužnice za drugu ratu školarine ovjerena od javnog bilježnika (za studente koji školarinu plaćaju na dvije rate). Studenti koji školarinu plaćaju na rate OBAVEZNI su Studentskoj službi dostaviti ORIGINAL bjanko zadužnice, osobno ili zemaljskom preporučenom poštom, najkasnije do 08. listopada 2022. godine.


U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

- Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
- Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
Odluke:

Odluka o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i i sposobnosti za upis u I. godinu 2023./2024.

Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja  redovitih studenata u troškovima studija u  2022./2023. akademskoj godini

Odluka o visini i namjeni upisnina u 2023./2024. akademskoj godini

Odluka o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2022./2023. akademskoj godini upisati 1. i više godine studija

Odluka o izmjenama uvjeta upisa na preddiplomski studij

 

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o okolišu, PMF Zagreb

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Biologija i ekologija mora,  Sveučilište u Splitu


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o moru, Sveučilište J.D. Pula


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Kemijsko inženjerstvo, KTF Split

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Prehrambena tehnologija, KTF, Split

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Fakultet zdravstvenih nauka, Apeiron, Banja Luka

 
.