Upisi

Internacionalni diplomski studij na engleskom jeziku "Biotechnology for the Life Sciences" 

Ulazak u svijet visokog obrazovanja jedna je od najvažnijih prekretnica u životu mladih ljudi. Kako bi budućim studentima i njihovim roditeljima, ali i široj javnosti, pružila informacije o prijelazu u sustav visokog obrazovanja, vrstama visokih učilišta i studijskih programa te važnosti akreditacije i izbora kvalitetnih studijskih programa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje izradila je promotivni video spot koji je dostupan na poveznici.


UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA

NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021/2022.

NATJEČAJ za upis u I. godinu novog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmacija Medicinskog fakulteta u Rijeci i Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci


INFORMACIJE O UPISIMA U AKAD. GODINU 2021/2022. 

Za više informacija oko upisa i popunjavanja upisne dokumentacije možete se obratiti Studentskoj službi na 051/584 772 ili 584 771, te na studentskasluzba@uniri.hr 

NAPOMENA!
Svjedodžbe o položenoj državnoj maturi dostavit će se početkom nastave, ako se iste izdaju nakon upisa.


Obrasci za upis u 1. godinu preddiplomskog i diplomskog studija:
Matični list
Obrazac za izradu e-indexa
Obrazac za upis u ak.god. 2021/2022.
Sportski obrazac - online (molimo da ispune svi kandidati!) 
Ugovor o studiranju
Privola


Sa ciljem uvažavanja prava osoba s poteškoćama i/ili invaliditetom na individualizirano prilagođen način provjera znanja i vještina, molimo navedene kandidate da se jave u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra na sljedeće kontakte:
Adresa: Sveučilišni kampus na Trsatu, Građevinski fakultet, I. kat, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Tel. 051 265 844
E-mail: uredssi@uniri.hrPRIJELAZ NA VIŠU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOTEHNOLOGIJA I ISTRAŽIVANJE LIJEKOVA S DRUGIH STUDIJA: 
 

Uvjeti prelaska na više godine preddiplomskog studija Biotehnologija i istraživanje lijekova sa drugih visokih učilišta

Zamolbe za prijelaz na višu godinu preddiplomskog studija dostaviti na: ured@biotech.uniri.hr  najkasnije do 15. rujna!
Popis srodnih studija - vidi smjerove koji omogućuju upis na diplomske studije!

Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Odjela za biotehnologiju:

 1. Doc.dr.sc. Željka Maglica, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 3. Doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw


UPIS NA 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU: 

1. Preddiplomski studiji i smjerovi koji omogućuju upis na diplomske studije Odjela za biotehnologiju 


2. NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2021./2022. akademskoj godini


3. UPUTE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

 1. PRIJAVE za razredbenipostupak primaju se od dana objave natječaja do četvrtka 23. rujna 2021. godine osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba (Odjel za biotehnologiju), Radmile Matejčić 2, Rijeka. Konačne rang liste bit će objavljenje ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine u 15.00 sati na naslovnici mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
 2. Postupak prijave za upis u 1. godinu diplomskih studija provodi se na visokim učilištima pa molimo kandidate da prate mrežne stranice Odjela za biotehnologiju.
 3. UVJETI UPISA: 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biotehnologija i istraživanje lijekova i srodnim studijima
 4. Rang-lista se temelji na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju; Pristupnicima koji su završili srodne preddiplomske studije u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu bodovat će se pri upisu na diplomske studije prosjek ocjena pomnožen sa 100. Pristupnici koji su završili istovjetni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova bodovat će se pri upisu na diplomske studije s dodatnih 200 bodova uz prosječnu ocjenu pomnoženu sa 100.
 5. Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija.
4. PRIJAVNICA ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u četvrtak 30. rujna 2021. od 10:00 do 14:00 sati u Studentskoj službi Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci (Radmile Matejčić 2, Rijeka)

DOKUMENTI KOJE STUDENTI PRILAŽU VISOKOM UČILIŠTU PRILIKOM UPISA
1.       Matični list
2.       Obrazac za upis u akademsku godinu 2021./2022.
3.       Obrazac za izradu e-indeksa (obavezno u .jpeg formatu!)*
4.       Ugovor o redovitom studiranju
5.       Privola
6.       Preslika osobne iskaznice
7.       Priznanica o uplati troškova upisnine u iznosu od 380,00kn
8.       Priznanica o uplati troškova participacije školarine (prema Odluci Senata o visini participacije u troškovima studija) za studente koji plaćaju školarinu
9.    Bjanko zadužnica za drugu ratu školarine ovjerena od javnog bilježnika (za studente koji školarinu plaćaju na dvije rate)
 1. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti: - potvrdu o prebivalištu za studente čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta; - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
 2. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka)

 

UPISI NA VIŠE GODINE STUDIJA

UPUTE za upis u više godine 2021./2022.

Upisi u više godine studija se provode ONLINE prema gore navedenim uputama, a prema sljedećem rasporedu:

 • Od 30. kolovoza do 03. rujna 2021. godine - studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su obavili sve planirane obveze, odnosno položili su sve ispite koje su planirali i za njih im je upisana ocjena.
 • Od 13. do 24. rujna 2021. godine - studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji imaju ispitne rokove u rujnu.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 
U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

 • Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)
 • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta.
Odluke:

Odluka o troškovima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i i sposobnosti za upis u I. godinu

Odluka o visini participacije u troškovima studija za upis u 1. i više godine studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija u akademskoj 2020./2021. godini

Odluka o izmjenama uvjeta upisa na preddiplomski studij

 

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o okolišu, PMF Zagreb

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Biologija i ekologija mora,  Sveučilište u Splitu


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Znanost o moru, Sveučilište J.D. Pula


Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Kemijsko inženjerstvo, KTF Split

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Prehrambena tehnologija, KTF, Split

Odluka o istovrsnosti studija za upis na diplomske studije - Fakultet zdravstvenih nauka, Apeiron, Banja Luka

 
.