Studiji

Povjerenstvo za nastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc Nela Malatesti, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, čan
  3. Doc. dr. sc Željka Maglica, član
  4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, član
  5. Dr. sc. Marin Dominović član


VODITELJI studijskih godina/izbornih kolegija:
1. godina preddiplomskog studija - 
2. godina preddiplomskog studija - Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
3. godina preddiplomskog studija - Izv. prof.dr. sc. Ivana Munitić
1. godina diplomskih studija (svi smjerovi) - dr. sc. Marin Dominović
2. godina diplomskih studija (svi smjerovi) - 
Izborni kolegiji - Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski


Povjerenstvo za priznavanje izvannastavnih aktivnosti:

1. doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, predsjednik povjerenstva
2. dr. sc. Marin Dominović
3. Zrinko Baričević
4. Sara Patačko, predstavnica studenata


Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja:

  1. Doc.dr.sc. Željka Maglica, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
  3. Doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw

 

Sve je više institucija zainteresiranih za komercijalno istraživanje i razvoj lijekova  i institucija Sveučilišta koje trebaju sve veći broj stručnjaka osposobljenih za istraživanje u biomedicini. Brze promjene u sustavu istraživanja i proizvodnje lijekova, te istraživanja u biomedicinskim znanostima, zahtijevaju nove školovane profesionalce, koji potpuno razumijevaju nove tehnologije, imaju opća znanja i vještine i osnovne spoznaje u istraživanju lijekova i biotehnologiji. Biotehnologija se najpropulzivnije razvija zadnjih desetak godina. Tijesno je povezana s razvojem znanosti i inovacija i zbog interdisciplinarne primjene i korištenja od visokoznanstvenih spoznaja do inovacija u proizvodnji lijekova i hrane, zahtjeva vrhunski obrazovane stručnjake. Povezanost programa sa suvremenim znanstvenim spoznajama i/ili na njima temeljenim vještinama, vidimo u konceptu svih studijskih programa. Studij će davati znanja i vještine bazirane na spoznajama kemije, medicine, biotehnologije, informatike itd. Posebnost ovih studijskih programa je u tome što objedinjuje preddiplomsku izobrazbu, a potom se dijeli u tri diplomska studija koji se dijelom sadržaja mogu poklapati, ali su kao grane uvelike ekspandirale. Studenti preddiplomskog studija će imati dovoljno znanja za analizu podataka u istraživanju, u sakupljanju statističkih informacija na kojima se bazira istraživanje, spoznaje o metodama i tehnikama u biotehnologiji, za kontrolu i cirkulaciju dokumentacija istraživanja i drugih informacija. Kao diplomirani magistri struke, osim što će se moći nastaviti školovati kroz III stupanj – doktorski studij, bit će odgovorni u odlučivanju i svakodnevnom djelovanju. Moguća mjesta zapošljavanja su: farmaceutska industrija, na poslovima istraživanja u zdravstvu, sveučilišni odjeli, te ostale obrazovne i istraživačke institucije i istraživački centri. Ovako koncipiran studij bi po prvi put u nas bio potpuno otvoren za studente. Znanja i vještine koje stječu na preddiplomskom studiju im omogućavaju prijelaz na nekoliko diplomskih studija u RH i u susjednim zemljama, a diplomski studiji su u mogućnosti prihvatiti studente s drugih preddiplomskih studija u državi.
 

 
.