Diplomski sveučilišni studij "Istraživanje i razvoj lijekova"

Studijski program "Istraživanje i razvoj lijekova"


Raspored nastave diplomskog sveučilišnog studija Istraživanje i razvoj lijekova 2021/2022
Popis predmeta


Raspored i popis izbornih predmeta 2021/2022


Izvedbeni nastavni programi:  

IRL101 Istraživanje i razvoj novih lijekova
IRL102 Metode u DNA tehnologijama
IRL103 Metode istraživanja proteina
IRL104 Protuvirusni i protutumorski lijekovi
IRL105 Toksikologija lijekova
IRL106 Razvoj i registracija lijeka
IRL107 Prijenos lijekova: načela i primjena
IRL108 Prirodni spojevi i njihova upotreba u farmakologiji
IRL109 Koloidi
IRL110 Klinička farmakologija
MK103 Kemometrija
MK104 Primjena svjetla u medicinskoj kemiji

IRL201 Statistika i analiza znanstvenih rezultata
IRL202 Uvod u istraživački rad
BUM201 Molekularna biotehnologija
MK202 Dizajn biološki aktivnih molekula računalnim metodamaIzvedbeni nastavni programi izbornih predmeta  
 
  EBIL117 Biokatalizatori i enzimska tehnologija
  EBIL136 OMICS metode u biotehnologiji 
  EBIL 140 Genetika ponašanja*
  EBIL148 Znanost i poduzetništvo
  EBIL149 Zakonodavstvo za lijekove
  EBIL152 Intelektualno vlasništvo  
  EBIL154 Ljetna škola: Patofiziologija aktualnih javnozdravstvenih problema i bolesti*
  EBIL156 Kliničko istraživanje u praksi
  EBIL160 Implantacijski materijali u kirurgiji središnjeg živčanog sustava
  EBIL 164 Neuroimunologija*
  EBIL 171 Kemija aroma u hrani
  EBIL173 Metodologija projektnog upravljanja
  EBIL 175 Osnove bioinformatike
  EBIL 179 Napredno sekvenciranje DNA i RNA

*izborni kolegij izvodi se na engleskom jeziku

Okvirni sadržaji kolegija:


PRVA GODINA STUDIJA  DRUGA GODINA STUDIJA
IRL101
Istraživanje i razvoj novih lijekova

 
IRL201
Statistika i analiza znanstvenih rezultata
IRL102
Metode u DNA tehnologijama

 
IRL202
Uvod u istraživački rad
IRL103
Metode istraživanja proteina

 
BUM201
Molekularna biotehnologija
IRL104
Molekularna farmakologija, toksikologija i farmakokinetika

 
MK202
Dizajn biološki aktivnih molekula računalnim metodama
IRL105
Toksikologija lijekova

 
 
IRL106
Razvoj i registracija lijeka

 
 
IRL107
Prijenos lijekova: načela i primjena

 
 
IRL108
Prirodni spojevi i njihova upotreba u farmakologiji

 
 
IRL109
Koloidi

 
 
IRL110
Klinička farmakologija

 
 
MK103
Kemometrija

 
 
MK104
Primjena svjetla u medicinskoj kemiji

 
 
 


 
.