Djelatnici


Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2 
Tel. +385 51 584 550

e-mail:
ured@biotech.uniri.hr 


                                               
Redoviti profesori u trajnom zvanjudr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
pročelnica Odjela za biotehnologiju
ECTS koordinator
andjelka@biotech.uniri.hr  584 571
dr. sc. Krešimir Pavelić
zamjenik pročelnice Odjela za biotehnologiju 
pavelic@biotech.uniri.hr  584 568
dr. sc. Đuro Josić djosic@biotech.uniri.hr 584 560

 

Redoviti profesori
 
dr. sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr 584 557


                                                           Izvanredni profesori

dr. sc.Sandra Kraljević Pavelić sandrakp@biotech.uniri.hr  584 569 
dr. sc. Dean Marković dean.markovic@uniri.hr 584 816
dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović mirandamp@uniri.hr 584 567
dr. sc. Mirela Sedić msedic@biotech.uniri.hr  584 574
dr. sc. Marta Žuvić  marta.zuvic@uniri.hr 584 815


Docenti
 
dr. sc. Rozi Andretić-Waldowski randretic@biotech.uniri.hr  584 553
dr. sc. Jelena Ban jelena.ban@biotech.uniri.hr 584 576
dr. sc. Duško Čakara dcakara@biotech.uniri.hr  584 555
dr. sc. Katja Džepina katja.dzepina@biotech.uniri.hr 584 588
dr. sc. Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr 584 577 
dr. sc. Marko Jovanović mjovanovic@biotech.uniri.hr  584 561
dr. sc. Igor Jurak igor.jurak@biotech.uniri.hr 584 580
dr. sc. Antonija Jurak Begonja ajbegonja@biotech.uniri.hr 584 581
dr. sc. Petra Karanikić pkaranikic@uniri.hr 265 969
dr. sc. Željka Maglica zeljka.maglica@uniri.hr   584 556
dr. sc. Nela Malatesti nela.malatesti@biotech.uniri.hr 584 585
dr. sc. Mladenka Malenica Staver mladenkams@biotech.uniri.hr 584 564
dr. sc. Ivana Munitić ivana.munitic@uniri.hr 584 579
dr. sc. Elitza Petkova Markova-Car elitza@biotech.uniri.hr 584 566
dr. sc. Ivana Ratkaj iratkaj@biotech.uniri.hr 584 572
dr. sc. Željko Svedružić zeljko.svedruzic@uniri.hr  584 575 
dr. sc. Karlo Wittine karlo.wittine@biotech.uniri.hr 584 587

                                         
                                         Postdoktorandi, viši asistenti, asistenti


dr. sc. Maja Cokarić Brdovčak maja.cokaric@biotech.uniri.hr 584 595
dr. sc. Sanja Dević Pavlić sanja.devic@biotech.uniri.hr 584 584
dr. sc. Marin Dominović marin.dominovic@biotech.uniri.hr  584 576
dr. sc. Marko Klobučar mklobucar@biotech.uniri.hr 584 562
Ivana Bertović, mag.biotech.in med.    ibertovic@biotech.uniri.hr 584 563
Ana Filošević  ana.filosevic@biotech.uniri.hr 584 558
Darko Gumbarević, dipl.ing. darko.gumbarevic@uniri.hr  584 558
Anja Harej, mag.biotech.in med. aharej@uniri.hr 584 584
Andrea Markovinović, mag.pharm.inv. amarkovinovic@biotech.uniri.hr 584 563
Tamara Martinović, mr.sc. tamara.martinovic@biotech.uniri.hr 584 573
Marina Matešić marina.matesic@biotech.uniri.hr 584 563
Željka Peršurić, mag.nutr. zpersuric@biotech.uniri.hr 584 573
Antonela Petrović antonela.petrovic@biotech.uniri.hr 584 563
Miroslav Puškarić   miroslav.puskaric@biotech.uniri.hr  
Dina Rešetar, dipl.ing. dina.resetar@biotech.uniri.hr 584 573
Andreja Zubković    584 563


Nenastavno osoblje
 
Daira Mejak
Ured pročelnika
daira.mejak@biotech.uniri.hr  584 550
Željana Mikovčić
Ured pročelnika
zeljana.mikovcic@uniri.hr  584 578 
Nataša Ranković
Stručni suradnik za vođenje EU projekata
nrankovic@uniri.hr  584 586
Azemina Eminovićmed.lab.ing.
Viši laborant
aeminovic@biotech.uniri.hr 584 559
Adelina Pahljinamed.lab.ing.
Viši laborant

adelina.barukcic@uniri.hr

584 559 
Marko Filipović 
Tehničar
marko.filipovic@biotech.uniri.hr  584 565
Anita Malnar
Tehničar
amalnar@biotech.uniri.hr 584 593

Član Senata Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Krešimir Pavelić
Član Savjeta Senata Sveučilišta u Rijeci:  izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac.
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc.Mladenka Malenica Staver
Član Povjerenstva Aleksandar Abramov: doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja: doc. dr. sc. Nela Malatesti
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja: prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija : prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
ECTS koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ISVU koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver
Erasmus koordinator Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Koordinator za mađunarodnu suradnju Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Koordinator za studente s invaliditetom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Daira Mejak
Ovlaštenici zaštite na radu i zaštite od požara: doc. dr. sc. Duško Čakara, Darko Gumbarević, dipl.ing.          
Predstavnici studenata u Odjelskom vijeću: Ana Bura, Maja Krištafor, Pegi Pavletić, Nikolina Prtenjača,  Andrea Tomljenović Paravić

  
 
Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju
 1. Doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver, predstavnica nastavnika; voditeljica Odbora za kvalitetu
 2. Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, predstavnica uprave; član
 3. Doc. dr. sc. Željka Maglica, predstavnica nastavnika; član
 4. Mr. sc. Paula Žurga, predstavnica poslodavaca (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije); član
 5. Pegi Pavletić, predstavnica studenata; član
 
Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača
 3. Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat
 4. Prof. dr. sc. Miljenko Kapović
 5. Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
  
Povjerenstvo za poslijediplomski studij:
 1. Doc. dr. sc. Igor Jurak - predsjednik povjerenstva
 2. Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić-Badovinac
 3. Izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
 4. Doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 5. Doc. dr. sc. Ivana Munitić
 
Povjerenstvo za diplomske i završne radove:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednica povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Kristina Grabušić
 3. Doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 
Povjerenstvo za vrednovanje prethodnog učenja:
     1. Doc. dr. sc. Nela Malatesti -  predsjednica povjerenstva
     2. Doc. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car
     3. Prof. dr .sc. Anđelka Radojčić Badovinac
 
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju:
    1. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić - predsjednica povjerenstva
     2. doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
     3. doc. dr. sc. Katja Džepina
     4. izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović

Povjerenstvo za ERASMUS mobilnost:
     1. izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović - predsjednica povjerenstva
     2. doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
     3. doc. dr. sc. Katja Džepina
     4. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić


Studentski zbor Odjela za biotehnologiju
predstavnici diplomskih studija:
 1. Ana Bura - predsjednica; zamjenica Beti Zaharija
 2. Iris Car; zamjenica Matea Rob
 3. Nikolina Prtenjača; zamjenik Dario Matulja
predstavnice preddiplomskog studija:
 1. Maja Krištafor; zamjenica Lea Biličić
 2. Pegi Pavletić; zamjenica Melanie Tepuš
 predstavnici poslijediplomskog studija:
 1. Ana Filošević, zamjenik Leon Cindrić
Studentska pravobraniteljica Odjela za biotehnologiju:
 1. Beti Zaharija