Djelatnici


Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2 
Tel. +385 51 584 550

e-mail:
ured@biotech.uniri.hr 


                                               
Redoviti profesori u trajnom zvanju1. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
pročelnica Odjela za biotehnologiju
ECTS koordinator
andjelka@biotech.uniri.hr  584 571
2. dr. sc. Krešimir Pavelić  pavelic@biotech.uniri.hr  584 568
3. dr. sc. Đuro Josić djosic@biotech.uniri.hr 584 560

 

Redoviti profesori
 
4. dr. sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr 584 557


                                                           Izvanredni profesori

5. dr. sc.Sandra Kraljević Pavelić sandrakp@biotech.uniri.hr  584 569 
6. dr. sc. Dean Marković dean.markovic@uniri.hr 584 816
7. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
zamjenica pročelnice Odjela za biotehnologiju
mirandamp@uniri.hr 584 567
8. dr. sc. Mirela Sedić msedic@biotech.uniri.hr  584 574
9. dr. sc. Marta Žuvić  marta.zuvic@uniri.hr 584 815


   
Docenti
 
10. dr. sc. Rozi Andretić-Waldowski randretic@biotech.uniri.hr  584 553
11. dr. sc. Jelena Ban jelena.ban@biotech.uniri.hr 584 576
12. dr. sc. Duško Čakara dcakara@biotech.uniri.hr  584 555
13. dr. sc. Katja Džepina katja.dzepina@biotech.uniri.hr 584 588
14. dr. sc. Kristina Grabušić kristina.grabusic@biotech.uniri.hr 584 577 
15. dr. sc. Marko Haramija marko.haramija@biotech.uniri.hr  584 561
16. dr. sc. Igor Jurak igor.jurak@biotech.uniri.hr 584 580
17. dr. sc. Antonija Jurak Begonja ajbegonja@biotech.uniri.hr 584 581
18. dr. sc. Petra Karanikić pkaranikic@uniri.hr 265 969
19 dr. sc. Željka Maglica zeljka.maglica@uniri.hr   584 556
20. dr. sc. Nela Malatesti nela.malatesti@biotech.uniri.hr 584 585
21. dr. sc. Mladenka Malenica Staver mladenkams@biotech.uniri.hr 584 564
22. dr. sc. Ivana Munitić ivana.munitic@uniri.hr 584 579
23. dr. sc. Elitza Petkova Markova-Car elitza@biotech.uniri.hr 584 566
24. dr. sc. Ivana Ratkaj iratkaj@biotech.uniri.hr 584 572
25. dr. sc. Željko Svedružić zeljko.svedruzic@uniri.hr  584 575 
26. dr. sc. Karlo Wittine karlo.wittine@biotech.uniri.hr 584 587
27. dr. sc. Nicholas Bradshaw nicholas.b@biotech.uniri.hr 584 587

                                         
                                         Postdoktorandi, viši asistenti, asistenti


28. dr. sc. Maja Cokarić Brdovčak maja.cokaric@biotech.uniri.hr 584 595
29. dr. sc. Sanja Dević Pavlić sanja.devic@biotech.uniri.hr 584 584
30. dr. sc. Marin Dominović marin.dominovic@biotech.uniri.hr  584 576
31. dr. sc. Marko Klobučar mklobucar@biotech.uniri.hr 584 562
32. Ivana Bertović, mag.biotech.in med.    ibertovic@biotech.uniri.hr 584 563
33. Darko Gumbarević, dipl.ing. darko.gumbarevic@uniri.hr  584 558
34. Anja Harej, mag.biotech.in med. aharej@uniri.hr 584 584
35. Andrea Markovinović, mag.pharm.inv. amarkovinovic@biotech.uniri.hr 584 563
36. Marina Matešić marina.matesic@biotech.uniri.hr 584 563
37. Željka Peršurić, mag.nutr. zpersuric@biotech.uniri.hr 584 573
38. Antonela Petrović antonela.petrovic@biotech.uniri.hr 584 563
39. Miroslav Puškarić   miroslav.puskaric@biotech.uniri.hr  
40. Dina Rešetar, dipl.ing. dina.resetar@biotech.uniri.hr 584 573
41. Andreja Zubković  azubkovic@uniri.hr 584 563


Nenastavno osoblje
 
42. Daira Mejak
Ured pročelnika
daira.mejak@biotech.uniri.hr  584 550
43. Željana Mikovčić
Ured pročelnika
zeljana.mikovcic@uniri.hr  584 578 
44. Nataša Ranković
Stručni suradnik za vođenje EU projekata
nrankovic@uniri.hr  584 586
45. Đeni Lovrenčić
Projektni administrator
deni.lovrencic@uniri.hr 584 589
46. Azemina Eminović,
mag.med.lab.dijagn.
aeminovic@biotech.uniri.hr 584 559
47. Adelina Pahljinamed.lab.ing.
Viši laborant

adelina.barukcic@uniri.hr

584 559 
48. Marko Filipović 
Tehničar
marko.filipovic@biotech.uniri.hr  584 593
49. Anita Malnar
Tehničar
amalnar@biotech.uniri.hr 584 593

Član Senata Sveučilišta u Rijeci:
Član Savjeta Sveučilišta u Rijeci:  izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, doc. dr. sc. Igor Jurak
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac.
Član Stručnog vijeća za financijsko poslovanje Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Član Stručnog vijeća za internacionalizaciju i projekte: izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija: doc. dr. sc. Nela Malatesti
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja: prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić, doc. dr. sc. Nela Malatesti
ECTS koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ISVU koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver
Erasmus koordinator Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Koordinator za mađunarodnu suradnju Odjela za biotehnologiju: izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Koordinator za studente s invaliditetom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Daira Mejak
Ovlaštenici zaštite na radu i zaštite od požara: doc. dr. sc. Duško Čakara, Darko Gumbarević, dipl.ing.          
Predstavnici studenata u Odjelskom vijeću: Ana Bura, Maja Krištafor, Pegi Pavletić, Nikolina Prtenjača, Lara Saftić

  
 
Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju
 1. Doc. dr. sc. Željka Maglica, predstavnica nastavnika; voditeljica Odbora za kvalitetu
 2. Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, predstavnica uprave; član
 3. Doc. dr. sc. Mladenka Malenica Staver, predstavnica nastavnika; član
 4. Mr. sc. Paula Žurga, predstavnica poslodavaca (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije); član
 5. Pegi Pavletić, predstavnica studenata; član
 
Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 2. Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača
 3. Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat
 4. Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić
 5. Barbara Radovani, studentica

Povjerenstvo za nastavu:
  1.  Doc. dr. sc Nela Malatesti, predsjednica
  2.  Izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić, član
  3.  Doc. dr. sc Mladenka Malenica Staver, član
  4.  Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, čan
  5.  Doc. dr. sc. Elitza Markova Car, član
  6.  Doc. dr. sc Željka Maglica, član
  7.  Doc. dr. sc. Ivana Munitić, član
  8.  Dr. sc. Sanja Dević Pavlić, član
  9.  Dr. sc. Marin Dominović, član

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:
 1. Doc. dr. sc. Igor Jurak - predsjednik povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Karlo Wittine
 3. Doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 4. Doc. dr. sc. Ivana Munitić
 5. Doc. dr. sc. Jelena Ban
 
Povjerenstvo za diplomske i završne radove:
 1. Doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednica povjerenstva
 2. Doc. dr. sc. Kristina Grabušić
 3. Doc. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
  
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i ERASMUS mobilnost:
   
     1. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić – predsjednica povjerenstva
     2. izv. prof. dr. sc. Dean Marković
     3. izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić
     4. doc. dr. sc. Duško Čakara
     5. doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw
     6. doc .dr. sc. Kristina Grabušić
     7. doc. dr. sc. Elitza Petkova Markova Ca

Studentski zbor Odjela za biotehnologiju
predstavnici diplomskih studija:
 1. Ana Bura - predsjednica; zamjenica Beti Zaharija
 2. Iris Car; zamjenica Matea Rob
 3. Nikolina Prtenjača; zamjenik Dario Matulja
Predstavnice preddiplomskog studija:
 1. Maja Krištafor; zamjenica Lea Biličić
 2. Pegi Pavletić; zamjenica Melanie Tepuš
 Predstavnici poslijediplomskog studija:
 1. Ana Filošević, zamjenik Leon Cindrić
Studentska pravobraniteljica Odjela za biotehnologiju:
 1. Beti Zaharija

Stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

1.  doc. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednik povjerenstva; doc. dr. sc. Karlo Wittine - zamjenik
2.  izv. prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović -  član; doc. dr. sc. Željka Maglica - zamjenik
3. Pegi Pavletić – član;  Valentina Štimac - zamjenik 

Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

1. prof. dr. sc. Roberto Antolović – predsjednik povjerenstva; doc. dr. sc. Nela Malatesti - zamjenik
2. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj -  član; doc. dr. sc. Elitza Petkova Markova Car - zamjenik
3. izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić -  član; izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić Butorac - zamjenik
4. doc. dr. sc. Mirela Sedić -  član; doc. dr. sc. Igor Jurak - zamjenik
3. Marina Lucić – član;  Emil Brusić - zamjenik