Djelatnici


Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2 
Tel. +385 51 584 550

e-mail:
ured@biotech.uniri.hr 


                                          
Redoviti profesori u trajnom zvanju

1. dr. sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr 584 557
2. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ECTS koordinator
andjelka@biotech.uniri.hr  584 571

Redoviti profesori
 
3. dr. sc. Marina Ćetković Cvrlje marinacc@biotech.uniri.hr 584 570
4. dr. sc. Dean Marković dean.markovic@uniri.hr 584 816
5. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
pročelnica Odjela za biotehnologiju
mirandamp@uniri.hr 584 551
584 567
6. dr. sc. Marta Žuvić   marta.zuvic@uniri.hr 584 815


                                                    Izvanredni profesori

 
7. dr. sc. Rozi Andretić-Waldowski randretic@biotech.uniri.hr 584 553
8. dr. sc. Igor Jurak igor.jurak@biotech.uniri.hr 584 580
9. dr. sc. Antonija Jurak Begonja ajbegonja@biotech.uniri.hr 584 581
10. dr. sc. Nela Malatesti nela.malatesti@biotech.uniri.hr 584 585
11. dr. sc. Ivana Munitić ivana.munitic@uniri.hr 584 579
12 dr. sc. Ivana Ratkaj 
zamjenica pročelnice Odjela
iratkaj@biotech.uniri.hr 584 572

 
Docenti
 
13. dr. sc. Jelena Ban jelena.ban@biotech.uniri.hr 584 576
14. dr. sc. Nicholas Bradshaw nicholas.b@biotech.uniri.hr  
15. dr. sc. Duško Čakara dcakara@biotech.uniri.hr  584 555
16. dr. sc. Ivan Gudelj ivan.gudelj@biotech.uniri.hr 584 570
17. dr. sc. Daniela Kalafatović daniela.kalafatovic@biotech.uniri.hr 584 588
18. dr. sc. Petra Karanikić pkaranikic@uniri.hr 584 583
19. dr. sc. Željka Maglica
zamjenica pročelnice Odjela
zeljka.maglica@uniri.hr   584 556
20 dr. sc. Željka Minić zeljka.minic@biotech.uniri.hr  
21 dr. sc. Jurica Novak  jurica.novak@biotech.uniri.hr  584 566
22. dr. sc. Christian Reynolds christian.reynolds@biotech.uniri.hr 584 569
23. dr. sc. Željko Svedružić zeljko.svedruzic@uniri.hr  584 575 

                 
                                                 Poslijedoktorandi

24. dr. sc. Ivana Bertović ibertovic@biotech.uniri.hr 584 563
25. dr. sc. Mia Cesarec mia.cesarec@uniri.hr 584 595
26. dr. sc. Ana Filošević ana.filosevic@biotech.uniri.hr 584 577
27. dr. sc. Maria Kolympadi Marković maria.kolympadi@biotech.uniri.hr 584 816
28. dr. sc. Lara Saftić Martinović lara.saftic@biotech.uniri.hr 584 573

                                                     
                                                      Viši predavač    

29. dr. sc. Marin Dominović marin.dominovic@biotech.uniri.hr  584 577


                                                          Predavač

30. dr. sc. Sergio de Privitellio sergio.deprivitellio@biotech.uniri.hr  


                                                           Asistenti

31. Zrinko Baričević, mag.biotech.in med. zrinko.baricevic@biotech.uniri.hr  
32. Nada Birkić, mag.pharm.inv.  nada.birkic@biotech.uniri.hr  
33. Ana Bura, mag.biotech.in med. ana.bura@biotech.uniri.hr 584 563
34. Sara Čabrijan, mag. biotech. in med.   sara.cabrijan@biotech.uniri.hr  
35. Patrizia Janković, mag.pharm.inv. patrizia.jankovic@biotech.uniri.hr  
36. Maja Juković, mag. pharm.inv.. maja.jukovic@biotech.uniri.hr  
37. Robert Kolman, mag.med.biochem robert.kolman@biotech.uniri.hr  
38. Dario Matulja, mag. med. chem   dario.matulja@biotech.uniri.hr  
39. Martina Mušković, mag. med. chem  martina.muskovic@biotech.uniri.hr  
40. Parchure Adwait Anand, adwait.parchure@uniri.hr  
41. Josip Peradinović, mag.biotech.in med. josip.peradinovic@biotech.uniri.hr  
42. Nikolina Prtenjača, mag.biotech.in med nikolina.prtenjaca@biotech.uniri.hr 584 563
43. Radovani Barbara, mag. pharm. inv. barbara.radovani@biotech.uniri.hr  
44. Franka Rigo, mag.biotech.in med franka.rigo@biotech.uniri.hr  
45. Samardžija Bobana, mag. pharm. inv. bobana.samardzija@biotech.uniri.hr  
46. Ivana Tomljanović, mag. pharm. inv. ivana.tomljanovic1@biotech.uniri.hr 584 563
47. David Visentin, mag.med. chem  david.visentin@biotech.uniri.hr  
48. Filip Vranješević, mag.nat.sci filip.vranjesevic@uniri.hr  
49. Beti Zaharija, mag. med. chem beti.zaharija@biotech.uniri.hr  
50. Andreja Zubković, mag.biotech.in med. azubkovic@uniri.hr 584 563

        


Nenastavno osoblje
 
51. Željana Mikovčić, mag.oec.
Voditelj ureda za praćanje projekata i međunarodnu suradnju
zeljana.mikovcic@uniri.hr  584 578
52. Ana Milošević, dipl.iur. 
Voditeljica Ureda pročelnika
ana.milosevic@biotech.uniri.hr 584 589
53. Daira Mejak
Ured pročelnika
daira.mejak@biotech.uniri.hr  584 550
54. Azemina Eminović, mag.med.lab.dijagn.
Viši laborant
aeminovic@biotech.uniri.hr 584 559
55. Jardas Eda, mag. med. chem.
Viši laborant
eda.jardas@biotech.uniri.hr 584 586
56. Vlakančić Wendy, mag.sanit.ing. 
Viši laborant
wendy.vlakancic@biotech.uniri.hr 584 586
57. Dragica Dumić
Tehnički suradnik
dragica.dumic@uniri.hr 584 586
58 Anita Malnar
Tehnički suradnik
amalnar@biotech.uniri.hr 584 559
59. Petra Mladenić
Tehnički suradnik
petra.mladenic@biotech.uniri.hr 584 586
60. Andrea Bukša 
Tehnički suradnik
andrea.buksa@biotech.uniri.hr 584 574


Djelatnici u mirovini

1. doc. dr. sc. Lidija Šuman
2. prof. dr. sc. Miljenko Dumić
3. prof. dr. sc. Jasna Peter Katalinić
4. prof. dr. sc. Đuro Josić


Nositelji kolegija u naslovnim zvanjima

FIDELTA d.o.o. Zagreb
1. prof. dr. sc. Vesna Eraković Haber
2. prof. dr. sc. Milan Mesić
3. izv. prof. dr. sc.Sulejman Alihodžić
4. izv. prof. dr. sc. Vesna Gabelica Marković
5. izv. prof. dr. sc. Sanja Koštrun
6. izv. prof. dr. sc. Goran Kragol
7. doc. dr. sc.  Mihailo Banjanac
8. doc. dr. sc. Dubravko Jelić
9. doc. dr. sc. Jasna Padovan

Institut Ruđer Bošković, Zagreb
1. prof. dr. sc. Tihomir Balog
2. prof. dr. sc. Leo Frkanec
3. prof. dr. sc. Ivo Piantanida
4. prof. dr. sc. Sanja Tomić
5. prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić
6. prof. dr. sc. Biserka Žinić
7. prof. dr. sc. Mladen Žinić
8. izv. prof. dr. sc. Nikola Basarić
9. izv. prof. dr. sc. Davor Margetić
10. doc. dr. sc. Tomislav Portada

  prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  prof. dr. sc. Radan Spaventi Triadelta partneri, Zagreb
  izv. prof. dr. sc. Pero Draganić Halmed, agencija za lijekove, Zagreb
  prof. dr. sc. Siniša Tomić Halmed, agencija za lijekove, Zagreb
  doc. dr. sc. Uroš Anđelković Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
  doc. dr. sc. Zlatko Kolić Medico, Rijeka
  doc. dr. sc. Matea Radačić Aumiler Klinički bolnički centar, Zagreb
  doc. dr. sc. Duje Vukas Medico, Rijeka
  dr. sc. Danijela Štanfel, v. pred. Jadran galenski laboratorij, Rijeka
Član Senata Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Član Savjeta Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci:  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Članovi Povjerenstva za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom: prof. dr. sc. Marta Žuvić, doc. dr. sc. Petra Karanikić
Član Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i projekte: izv. prof. dr. sc. Igor Jurak, zamjenik: doc. dr. sc. Daniela Kalafatović
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija: izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja: prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Marta Žuvić, izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
Član Vijeća za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
ECTS koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ISVU koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Erasmus koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Dean Marković
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Koordinator za studente s invaliditetom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Korodinator za STEM stipendije Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Petra Karanikić
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Daira Mejak
Ovlaštenici zaštite na radu i zaštite od požara: doc. dr. sc. Duško Čakara
Povjerenik za gospodaranje otpadom na Sveučilištu u Rijeci: Eda Jardas, zamjenik: Azemina Eminović
Predstavnici studenata u Odjelskom vijeću: Bobana Samardžija, Rafaela Pokrajac (zamjenik Sabino Sepčić), Lana Par (zamjenica Marcela Finek), Sara Moržan (zamjenica Jana Culej), Ante Maslać (zamjenica Sara Patačko)
Studentski pravobranitelj: Ivana Gvozdić, zamjenica: Lana Žoldaš

  
 
Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju
  1.   Doc. dr. sc. Željka Maglica, predstavnica uprave; voditeljica Odbora za kvalitetu
  2.   Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, predstavnik nastavnika; član
  3.   Mr. sc. Paula Žurga, predstavnica poslodavaca (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije); član
  4. Daira Mejak, predstavnik administrativnog osoblja, član
  5.   Rafaela Pokrajac, predstavnica studenata; član


Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:
 1. izv. prof. dr. sc. Ivana Ratkaj, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 3. Lorena Šimunić, studentica

Povjerenstvo za nastavu:
  1.  Izv. prof. dr. sc Nela Malatesti, predsjednica
  2.. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, čan
  3.  Doc. dr. sc Željka Maglica, član
  4.  Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, član
  5.  Dr. sc. Marin Dominović, član
  6.  Ante Maslać, predstavnik studenata

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:
 1. doc. dr. sc. Jelena Ban - predsjednica povjerenstva
 2. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak
 3. Doc. dr. sc. Ivana Ratkaj
 4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
 
Povjerenstvo za diplomske i završne radove:
 1. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednica povjerenstva
 2. Izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 3. Doc. dr. sc. Petra Karanikić

Povjerenstvo za priznavanje izvannastavnih aktivnosti:
  1. Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, predsjednik povjerenstva
  2. Dr. sc. Marin Dominović
  3. Zrinko Baričević
  4. Sara Patačko, predstavnica studenata

Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja:
 1. Doc.dr.sc. Željka Maglica, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 3. Doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i projekte:
        1. Izv. prof. dr. sc. Dean Marković
        2. Doc. dr. sc. Duško Čakara
        3. Izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
        4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
        5. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak


Povjerenstvo za ERASMUS mobilnost:      
 1. Prof. dr.sc. Dean Marković, predsjednik/koordinator
 2. Doc. dr. sc. Željka Minić, članica
 3. Doc. dr. sc. Jurica Novak, član
 4. Doc. dr. sc. Ivan Gudelj, član.

Predsjednik Studentskog zbora Odjela za biotehnologiju: Ante Maslać; zamjenica Sara Moržan

Predstavnica u skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci: Sara Moržan
zamjenica: Marija Kristina Josipović

Stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

         1.  doc. dr. sc. Petra Karanikić – predsjednica povjerenstva;     - zamjenica
         2.  dr. sc.  -  član; Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski - zamjenica
         3. Ivana Gvozdić – članica;  Sara Patačko - zamjenica
         4. Ana Milošević - tajnica

Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

        1. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj – predsjednica povjerenstva; doc. dr. sc. Jelena Ban - zamjenica
        2.  -  članica; izv. prof. dr. sc. Dean Marković - zamjenik
        3. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti -  članica; doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw - zamjenik
        4. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja -  članica; izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić - zamjenica
        5. Zrinko Baričević - član; Lana Žoldoš - zamjenik
        6. Ana Milošević - tajnica
      
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Odjela za biotehnologiju:
1. Doc. dr. sc. Jelena Ban
2. 
3. Doc. dr. sc. Željka Maglica

 
.