Djelatnici


Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju - 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2 
Tel. +385 51 584 550

e-mail:
ured@biotech.uniri.hr 


                                          
Redoviti profesori u trajnom zvanju

1. dr. sc. Jasminka Giacometti jgiacometti@biotech.uniri.hr 584 557
2. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ECTS koordinator
andjelka@biotech.uniri.hr  584 571

Redoviti profesori
 
3. dr. sc. Dean Marković dean.markovic@uniri.hr 584 816
4. dr. sc. Mladen Merćep mladen.mercep@uniri.hr  
5. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
pročelnica Odjela za biotehnologiju
mirandamp@uniri.hr 584 551
584 567
6. dr. sc. Marta Žuvić   marta.zuvic@uniri.hr 584 815


                                                    Izvanredni profesori

 
7. dr. sc. Rozi Andretić-Waldowski randretic@biotech.uniri.hr 584 553
8. dr. sc. Jelena Ban jelena.ban@biotech.uniri.hr 584 576
9. dr. sc. Nicholas Bradshaw nicholas.b@biotech.uniri.hr 584 568
10. dr. sc. Duško Čakara dcakara@biotech.uniri.hr 584 555
11. dr. sc. Igor Jurak igor.jurak@biotech.uniri.hr 584 580
12. dr. sc. Antonija Jurak Begonja ajbegonja@biotech.uniri.hr 584 581
13. dr. sc. Petra Karanikić pkaranikic@uniri.hr 584 583
14. dr. sc. Nela Malatesti nela.malatesti@biotech.uniri.hr 584 585
15. dr. sc. Ivana Munitić ivana.munitic@uniri.hr 584 579
16 dr. sc. Ivana Ratkaj 
zamjenica pročelnice Odjela
iratkaj@biotech.uniri.hr 584 572
17. dr. sc. Željko Svedružić zeljko.svedruzic@uniri.hr 584 575 

 
Docenti
 
18. dr. sc. Ivan Gudelj ivan.gudelj@biotech.uniri.hr 584 570
19. dr. sc. Daniela Kalafatović daniela.kalafatovic@biotech.uniri.hr 584 588
20. dr. sc. Katarina Kapuralin katarina.kapuralin@biotech.uniri.hr 584 574
21. dr. sc. Željka Maglica
zamjenica pročelnice Odjela
zeljka.maglica@uniri.hr   584 556
22. dr. sc. Stribor Marković stribor.markovic@biotech.uniri.hr 584 574
23 dr. sc. Željka Minić zeljka.minic@biotech.uniri.hr 584 566
24 dr. sc. Jurica Novak  jurica.novak@biotech.uniri.hr  584 566
25. dr. sc. Christian Reynolds christian.reynolds@biotech.uniri.hr 584 569
26. dr. sc. Toni Todorovski toni.todorovski@biotech.uniri.hr 584 570

                 
                                                 Poslijedoktorandi

27. dr. sc. Ivana Bertović ibertovic@biotech.uniri.hr 584 563
28. dr. sc. Mia Cesarec mia.cesarec@uniri.hr 584 595
29. dr. sc. Ana Filošević ana.filosevic@biotech.uniri.hr 584 577
30. dr. sc. Lara Saftić Martinović lara.saftic@biotech.uniri.hr 584 573

                                                     
                                                      Viši predavač    

31. dr. sc. Marin Dominović marin.dominovic@biotech.uniri.hr  584 577


                                                          Predavač

32. dr. sc. Sergio de Privitellio sergio.deprivitellio@biotech.uniri.hr  


                                                           Asistenti

33. Marko Babić, mag.pharm.inv.  marko.babic@uniri.hr  
34. Zrinko Baričević, mag.biotech.in med. zrinko.baricevic@biotech.uniri.hr  
35. Nada Birkić, mag.pharm.inv.  nada.birkic@biotech.uniri.hr  
37 Ana Bura, mag.biotech.in med. ana.bura@biotech.uniri.hr 584 563
36. Sara Čabrijan, mag. biotech. in med.   sara.cabrijan@biotech.uniri.hr  
37. Patrizia Janković, mag.pharm.inv. patrizia.jankovic@biotech.uniri.hr  
38. Maja Juković, mag. pharm.inv.. maja.jukovic@biotech.uniri.hr  
39. Robert Kolman, mag.med.biochem robert.kolman@biotech.uniri.hr  
40. Dario Matulja, mag. med. chem   dario.matulja@biotech.uniri.hr  
41. Martina Mušković, mag. med. chem  martina.muskovic@biotech.uniri.hr  
42. Parchure Adwait Anand, adwait.parchure@uniri.hr  
43. Josip Peradinović, mag.biotech.in med. josip.peradinovic@biotech.uniri.hr  
44. Nikolina Prtenjača, mag.biotech.in med nikolina.prtenjaca@biotech.uniri.hr 584 563
45. Radovani Barbara, mag. pharm. inv. barbara.radovani@biotech.uniri.hr  
46. Franka Rigo, mag.biotech.in med franka.rigo@biotech.uniri.hr  
47. Samardžija Bobana, mag. pharm. inv. bobana.samardzija@biotech.uniri.hr  
48. David Visentin, mag.med. chem  david.visentin@biotech.uniri.hr  
49. Beti Zaharija, mag. med. chem beti.zaharija@biotech.uniri.hr  

        


Nenastavno osoblje
 
50. Željana Mikovčić, mag.oec.
Voditelj ureda za praćanje projekata i međunarodnu suradnju
zeljana.mikovcic@uniri.hr  584 578
51. Ana Milošević, dipl.iur. 
Voditeljica Ureda pročelnika
ana.milosevic@biotech.uniri.hr 584 589
52. Daira Mejak
Ured za studentske poslove
daira.mejak@biotech.uniri.hr  584 550
53. Ardea Segnan
Ured za praćanje projekata i međunarodnu suradnju
ardea.segnan@biotech.uniri.hr 584 578
54.  Diana Novak 
Viši laborant
diana.novak@biotech.uniri.hr 584 559
55. Azemina Eminović, mag.med.lab.dijagn.
Viši laborant
aeminovic@biotech.uniri.hr 584 559
56. Jardas Eda, mag. med. chem.
Viši laborant
eda.jardas@biotech.uniri.hr 584 586
57. Vlakančić Wendy, mag.sanit.ing. 
Viši laborant
wendy.vlakancic@biotech.uniri.hr 584 586
58. Dragica Dumić
Tehnički suradnik
dragica.dumic@uniri.hr 584 586
59 Anita Malnar
Tehnički suradnik
amalnar@biotech.uniri.hr 584 559
60. Petra Mladenić
Tehnički suradnik
petra.mladenic@biotech.uniri.hr 584 586
61 Elizabeth Bradshaw
Tehnički suradnik
 elizabeth.bradshaw@biotech.uniri.hr 584 559
62 Andrea Bukša, mag. med. chem.  
Stručni suradnik
andrea.buksa@biotech.uniri.hr  


Djelatnici u mirovini

1. doc. dr. sc. Lidija Šuman
2. prof. dr. sc. Miljenko Dumić
3. prof. dr. sc. Jasna Peter Katalinić
4. prof. dr. sc. Đuro Josić


Nositelji kolegija u naslovnim zvanjima

SELVITA d.o.o. Zagreb
1. prof. dr. sc. Vesna Eraković Haber
2. prof. dr. sc. Milan Mesić
3. izv. prof. dr. sc.Sulejman Alihodžić
4. izv. prof. dr. sc. Vesna Gabelica Marković
5. izv. prof. dr. sc. Sanja Koštrun
6. izv. prof. dr. sc. Goran Kragol
7. doc. dr. sc.  Mihailo Banjanac
8. doc. dr. sc. Dubravko Jelić
9. doc. dr. sc. Jasna Padovan

Institut Ruđer Bošković, Zagreb
1. prof. dr. sc. Tihomir Balog
2. prof. dr. sc. Leo Frkanec
3. prof. dr. sc. Ivanka Jerić
4. prof. dr. sc. Ivo Piantanida
5. prof. dr. sc. Sanja Tomić
6. prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić
7. prof. dr. sc. Biserka Žinić
8. prof. dr. sc. Mladen Žinić
9. izv. prof. dr. sc. Nikola Basarić
10. izv. prof. dr. sc. Davor Margetić
11. izv. prof. dr. sc. Tomislav Portada
12. izv. prof. dr. sc. Marin Roje
13. izv. prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac
14 doc. dr. sc. Zoran Džolić
15. doc. dr. sc. Matija Gredičak
16. doc. dr. sc. Andreja Jakas

  prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  prof. dr. sc. Radovan Fuchs Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  prof. dr. sc. Davor Želježić Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  prof. dr. sc. Radan Spaventi Triadelta partneri, Zagreb
  izv. prof. dr. sc. Pero Draganić Halmed, agencija za lijekove, Zagreb
  prof. dr. sc. Siniša Tomić Halmed, agencija za lijekove, Zagreb
  doc. dr. sc. Uroš Anđelković Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
  doc. dr. sc. Zlatko Kolić Medico, Rijeka
  doc. dr. sc. Lana Ganoci Klinički bolnički centar, Zagreb
  doc. dr. sc. Matea Radačić Aumiler Klinički bolnički centar, Zagreb
  doc. dr. sc. Duje Vukas Medico, Rijeka
  dr. sc. Danijela Štanfel, v. pred. Jadran galenski laboratorij, Rijeka
Član Senata Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Član Savjeta Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
Članovi Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci:  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović, izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Članovi Povjerenstva za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom: prof. dr. sc. Marta Žuvić, doc. dr. sc. Petra Karanikić
Član Stručnog vijeća za istraživanje i inovacije Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Daniela Kalafatović, zamjenica: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: doc. dr. sc. Željka Maglica
Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija: izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
Član Povjerenstva za implementaciju e-učenja: prof. dr. sc.Jasminka Giacometti
Član Povjerenstva za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Marta Žuvić, izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
Član Vijeća za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
ECTS koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
ISVU koordinator Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Erasmus koordinator Odjela za biotehnologiju: prof. dr. sc. Dean Marković
Koordinator za postupak prijave i upisa studijskih programa: doc. dr. sc. Željka Maglica, Daira Mejak
Koordinator za studente s invaliditetom: prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac
Korodinator za STEM stipendije Odjela za biotehnologiju: doc. dr. sc. Petra Karanikić
Koordinator za Smart X kartice djelatnika: Daira Mejak
Ovlaštenici zaštite na radu i zaštite od požara: doc. dr. sc. Duško Čakara
Povjerenik za gospodaranje otpadom na Sveučilištu u Rijeci: Eda Jardas, zamjenik: Azemina Eminović
Predstavnici studenata u Odjelskom vijeću: Bobana Samardžija (zamjenik: Dario Matulja), Antonela Lacković (zamjenica Lara Dragoslavić), Lana Par (zamjenica Gea Kosović), Marcela Finek (zamjenik Andrej Nikolić), Matea Kršanac (zamjenik Dario Brizić)
Studentski pravobranitelj: Antonela Lacković, zamjenica: Matea Kršanac

  
 
Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju
  1.   Doc. dr. sc. Željka Maglica, predstavnica uprave; voditeljica Odbora za kvalitetu
  2.   Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, predstavnik nastavnika; član
  3.   Mr. sc. Paula Žurga, predstavnica poslodavaca (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije); član
  4. Daira Mejak, predstavnik administrativnog osoblja, član
  5.   Ema Vidaković, predstavnica studenata; član


Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:
 1. izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, predsjednica
 2. Ana Milošević, dipl.iur.
 3. Gea Kosović, studentica

Povjerenstvo za nastavu:
  1.  Izv. prof. dr. sc Nela Malatesti, predsjednica
  2.. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski, čan
  3.  Doc. dr. sc Željka Maglica, član
  4.  Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić, član
  5.  Dr. sc. Marin Dominović, član
  6.  Matea Kršanac, predstavnik studenata

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:
 1. doc. dr. sc. Jelena Ban - predsjednica povjerenstva
 2. izv. prof. dr. sc. Ivana Ratkaj
 3. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 4. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
 
Povjerenstvo za diplomske i završne radove:
 1. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski – predsjednica povjerenstva
 2. Izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
 3. Doc. dr. sc. Petra Karanikić

Povjerenstvo za priznavanje izvannastavnih aktivnosti:
  1. Doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw, predsjednik povjerenstva
  2. Dr. sc. Marin Dominović
  3. Zrinko Baričević
  4. Dario Brizić, predstavnik studenata

Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja:
 1. Doc.dr.sc. Željka Maglica, predsjednica
 2. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti
 3. Doc. dr. sc. Nicholas J. Bradshaw

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju i projekte:
        1. Izv. prof. dr. sc. Dean Marković
        2. Doc. dr. sc. Duško Čakara
        3. Izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja
        4. Izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić
        5. Izv. prof. dr. sc. Igor Jurak


Povjerenstvo za ERASMUS mobilnost:      
 1. Prof. dr.sc. Dean Marković, predsjednik/koordinator
 2. Doc. dr. sc. Željka Minić, članica
 3. Doc. dr. sc. Jurica Novak, član
 4. Doc. dr. sc. Ivan Gudelj, član.

Predsjednik Studentskog zbora Odjela za biotehnologiju: Ante Maslać; zamjenica Sara Moržan

Predstavnica u skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci: Sara Moržan
zamjenica: Marija Kristina Josipović

Stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

         1.  doc. dr. sc. Petra Karanikić – predsjednica povjerenstva;     - zamjenica
         2.  dr. sc.  -  član; Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski - zamjenica
         3. Dejana Vujnović – članica;  Sara Patačko - zamjenica
         4. Ana Milošević - tajnica

Žalbeno stegovno povjerenstvo Odjela za biotehnologiju:

        1. doc. dr. sc. Ivana Ratkaj – predsjednica povjerenstva; doc. dr. sc. Jelena Ban - zamjenica
        2.  -  članica; izv. prof. dr. sc. Dean Marković - zamjenik
        3. izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti -  članica; doc. dr. sc. Nicholas Bradshaw - zamjenik
        4. izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja -  članica; izv. prof. dr. sc. Ivana Munitić - zamjenica
        5. Zrinko Baričević - član; Lana Žoldoš - zamjenik
        6. Ana Milošević - tajnica
      
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Odjela za biotehnologiju:
1. Doc. dr. sc. Jelena Ban
2. 
3. Doc. dr. sc. Željka Maglica


Povjerenstvo za dobrobit životinja:
1. 
 Milka Mijanović, dr. vet.
2. doc. dr. sc. Željka Minić (zamjena izv. prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja)
3. izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović

 
.