Studenti


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci


PRAVILNIK O STUDIJIMA


Pravilnik o nagrađivanju studenata


Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata 

Zahtjev za priznavanje izvannastavnih aktivnosti

ZAMOLBA za obavljanje obavezne stručne prakse 

Odluke i upute:

Upute o demonstraturama


Izvješće o izvršenom poslu - obrazac

Odluka o priznavanju ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti  9.12.2021.

Odluka o izvannastavnim aktivnostima studenata

Odluka o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini


Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u 2016. godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u 2016. godini

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci za provedbu studentskih izboraza Studentski zbor Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima

Obrazac Zahtjev za mirovanje obavezaZAVRŠNI RAD – obrasci i postupak prijave:
(molimo sve obrasce ispuniti na računalu, ne rukom)

Postupak za prijavu, oblikovanje i obranu završnog i diplomskog rada (10.4.2019.)

Zamolba za izradu završnog rada

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva i terminu obrane ZR  *

*Ispunjene obrasce dostaviti u .doc ili .docx formatu na ured@biotech.uniri.hr

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada - Turnitin

Zapisnik obrane završnog rada


UPUTA ZA POHRANJIVANJE RADA U REPOZITORIJU

 
DIPLOMSKI RAD – obrasci i postupak prijave:
(molimo sve obrasce ispuniti na računalu, ne rukom)

Postupak za prijavu, oblikovanje i obranu završnog i diplomskog rada (10.4.2019.)

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada   

Sporazum o korištenju prostorija i opreme
*obavezan obrazac uz Prijavu diplomskog rada za studente koji istraživački rad obavljaju na Odjelu za biotehnologiju!

Imenovanje stručnog povjerenstva i termina obrane za diplomski rad  *
*Ispunjeni obrazac dostaviti u .doc ili .docx formatu na ured@biotech.uniri.hr

Suglasnost stručnog povjerenstva za obranu diplomskog rada

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada - Turnitin

Zapisnik i ocjena obrane diplomskog rada

RISK diseminacija - obrazac za publicirane radove 
(VAŽNO!!! Popunjavanje obrasca RISK diseminacija je OBAVEZNO, kao i pisana zahvala u diplomskom radu, za sve studente koji su rad obavili na opremi RISK projekta) 

UPUTA ZA POHRANJIVANJE RADA U REPOZITORIJU
Obrasci za upis u 1. godinu preddiplomskog i diplomskog studija:

Obrazac za izradu e-indexa

Obrazac za upis

Obrazac za ponovni upis kolegija

Matični listObrasci za upis u više godine preddiplomskog i diplomskog studija:

Obrazac za upis na 2. godinu Biotehnologije u medicini

Obrazac za upis na 2. godinu Istraživanja i razvoja lijekova


Obrazac za upis na 2. godinu Medicinske kemije


Obrazac za upis na 2. godinu Biotehnologije i istraživanja lijekova

Obrazac za upis na 3. godinu Biotehnologije i i istraživanja lijekova

Obrazac za upis - generalno
DOKTORSKI STUDIJ - obrasci:

Pravilnik o doktorskim studijima (22. prosinca 2020)


Pravilnik o izradi i opremanju doktorskih radova Sveučilišta u Rijeci

Upute za izradu i opremanje doktorskih radova na Sveučilištu u Rijeci

Upute za pripremu disertacije u elektroničkom obliku

Upute za dostavu sveučilišnih izdanja knjižnicama

Izjava autora o dozvoli mrežnog objavljivanja i korištenja digitalne inačice završnog rada

Uvjeti za odabir mentora

Obrasci:

Prijava teme doktorske disertacije

Ocjena teme doktorske disertacije

Godišnji izvještaj studenta

Godišnji mentorov izvještaj

Zahtjev za promjenu teme

Zahtjev za promjenu mentora

Zahtjev za ocjenu doktorske disertacije**

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije

Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada - Turnitin


Zahtjev za isključenje javnosti iz obrane i za odgodu javne objave doktorske disertacije

Zapisnik i protokol obrane doktorskog rada

RISK diseminacija - obrazac za publicirane radove 
(VAŽNO!!! Popunjavanje obrasca RISK diseminacija je OBAVEZNO, kao i pisana zahvala u doktorskom radu, za sve studente koji su rad obavili na opremi RISK projekta)

UPUTA ZA POHRANJIVANJE RADA U REPOZITORIJU
 
.