Doktorski sveučilišni studij "Medicinska kemija"

Studij "Medicinska kemija" je novi poslijediplomski studij ne samo u Hrvatskoj, nego i u široj regiji, a osnivači ovog studija su partnerske organizacije: Sveučilište u Rijeci, Institut "Ruđer Bošković" i Fidelta d.o.o.. Ovaj novi studij rezultat je strategije Sveučilišta i otvaranja doktorskih studija potrebama izvan sveučilišne zajednice te realizacije bilateralnih ugovora o suradnji s Institutom "Ruđer Bošković" i Istraživačkim centrom "Fidelta d.o.o.". Svaka od ovih institucija ulaže u ovaj projekt svoje najbolje znanstvenike i nastavnike, ali i najkvalitetnije specijalizirane laboratorije i opremu.

Prvenstvena namjena ovog doktorskog studija je kvalitetno znanstveno obrazovanje sveučilišnih istraživača. Po završetku studija istraživači će biti osposobljeni da pored postavljanja i rješavanja znanstvenih zadataka budu u stanju napisati znanstveni projekt, organizirati rad istraživačke grupe, upravljati znanstvenim projektom i prezentirati znanstveni rad. Doktorski studij je izvor kvalitetnih i modernih sveučilišnih nastavnika, koji su spremni odgovoriti potrebama za sve višim standardima obrazovanja. Pored toga, ovaj studij obrazuje znanstvenike koji će raditi u biotehnološkim institutima, modernim farmaceutskim tvrtkama i galenskim laboratorijima, u javnom i privatnom sektoru. Oni će po završetku studija biti osposobljeni za samostalno vođenje znanstvenih projekata i činiti jezgre okupljanja istraživačkih grupa. Upisnici ovog doktorskog studija pored diplomanata iz područja prirodnih znanosti (kemičari, biokemičari, biolozi), mogu biti i studenti iz područja Biomedicine i zdravstva (sva polja i grane).

 

U inovativnost ovoga studija mogli bi istaknuti ranije opisani partnerski pristup u organizaciji i izvođenju nastave, kao i izvođenje nastave na engleskom jeziku. Sudjelovanje znanstveno-istraživačkog centra jedne svjetski poznate farmaceutske tvrtke omogućava visok nivo ekspertize u području istraživanja novih lijekova, a daje i šansu za zapošljavanje završenih studenata. Ne radi se samo o Fidelti d.o.o., nego i o drugim farmaceutskim tvrtkama u Hrvatskoj, ali i široj regiji.
   
Studij je organiziran u više modula, od kojih svaki donosi specifična znanja i vještine i u teoretskom i praktičnom dijelu. Istraživačke teme koje će studenti obrađivati tijekom studija su pripremljene unaprijed i na visokom su znanstvenom nivou. Za to se brinu nastavnici, voditelji modula i pojedinih kolegija, ali i drugi znanstvenici iz partnerskih institucija. Mentorski kapacitet ovoga studija je izrazito visok, što je garancija dobre prohodnosti i pravovremenog završavanja studija.

 


    

Interdisciplinarnost doktorskog studija je osigurana na nekoliko razina. Nju nalazimo u diplomskom obrazovanju studenata-upisnika, kvalifikaciji i ekspertizi nastavnika, različitosti znanstveno-istraživačkih projekata uz koje je vezana glavnina njihovog školovanja te u ponuđenim izbornim kolegijima studija.

Kolaborativnost studija proizlazi iz suradnje Instituta «Ruđer Bošković», Fidelta d.o.o. istraživačkog centra Zagreb i Sveučilišta u Rijeci (Medicinskog fakulteta i novo osnovanog Odjela Biotehnologija) u izvođenju ovog studija. Kolaborativnost programa očituje se i u pozvanim predavačima i izborima u naslovna zvanja predavača našeg doktorskog studija koji već sudjeluju u nastavi. Osim toga, u izbornim kolegijima želimo ponuditi izborne programe doktorskog studija «Biomedicina».

Partnerstvo s industrijom i poslovnim sektorom u ovom studiju je, također, evidentno. Fidelta d.o.o. predstavlja jednu bitnu kompaniju u svijetu u istraživanju i proizvodnji lijekova. Njihovo iskustvo predavača na ovom studiju i mentora pomoć je u visoko stručnom i znanstvenom obrazovanju koje će studentima omogućiti da se odmah po završetku studija mogu uključiti u rad u ovakvim kompanijama. Edukacija će im omogućiti, osim znanstvenog školovanja u specijaliziranom području, bolje poimanje i implementaciju novih tehnologija, te daljnje napredovanje u vlastitoj karijeri.

Povjerenstvo za poslijediplomski studij:

  1. Doc. dr. sc. Jelena Ban - predsjednica povjerenstva
  2. Izv. prof. dr. sc. Ivana Ratkaj (nositelj studija)
  3. Izv. prof. dr. sc. Rozi Andretić Waldowski
  4. Izv. prof. dr. sc. Nela Malatesti

Kontakt za poslijediplomski studij:  doktorski@biotech.uniri.hr 

Plan nastave 2021/2022:

Modul 1
Modul 2
Modul 3Popis predmeta poslijediplomskog sveučilišnog studija Medicinska kemija

Minimalni kriteriji za odabir mentora

Obaveze studenata (2019.) - NOVO!

Zahtjev za priznavanje ECTS bodova

Procedura od prijave teme do obrane doktorske disertacije

Pravilnik o doktorskim studijima (22. prosinca 2020)

Odluka o izmjenama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u Rijeci (26. travnja 2022.) 

Dokumenti za upis na studij (obostrani ispis!):
1. Upisni list
2. Matični list
3. DZS obrazac 2021.
4. Obrazac za izradu e-indeksa
5. Ugovor o studiranju (redovni)

Dokumenti za upis na višu godinu studija (obostrani ispis):
1. Upisni list
2. DZS obrazac 2021.
 
.